Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 17. hétfő, Laura, Alida

Pályázati felhívás a Dombóvári út 9. alatti felépítményes ingatlan megvételre, illetve bővítésre

Az ajánlatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2006-08-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzat Városüzemeltetési Igazgatóság

Pályázat leírása:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre, illetve bővítésre az alábbi felépítményes ingatlanát:

Cím Hrsz Terület (m2) Övezet
Budapest, XI. ker. Dombóvári út 9. 3931 1319 I-XI/Z *

Az ingatlan jellemzői:

 • Az ingatlan az 1910-es években épült, észak-déli hossztengelyű, a Dombóvári út és a Nádorliget utca. találkozásánál helyezkedik el
 • Beépítettség: 73 % (a rajta lévő ‑ alaprajzilag E alakú – magas tetős lakóépülettel)
 • A telek területe: 319 m2
 • Közműellátottsága magas fokú: víz, villany, csatorna, gáz
 • Szintek: földszint + két emelet magas a lakóépület, telekhatáron két db. tüzelőtárolóval, pince + földszint magassággal
 • A 47 lakásos + 2 helyiséges lakóépületben jelenleg 13 lakás + 2 helyiség üres
 • Az emeleti szintek két lépcsőházon érhetők el
 • Az épület földszintje nedves, a földszinti lakásokat a vizesedés, salétromosság jelentősen lerontja (alatta eredetileg pinceszint volt, melyet évtizedekkel ezelőtt, az erős nedvesedés miatt használaton kívül helyeztek és feltöltöttek).
 • Az épület szerkezetileg jó állapotú

Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban az alábbi tartalommal lehet pályázni:

a.) Bontás, telekértékesítés lehetősége;

Az épület lebontását követő telekhasznosítás fejében a pályázó vállalja a bontási költségeken kívül a 34 bérlő kihelyezését, vagy a kihelyezés pénzbeli megváltását. A területre új Kerületi Szabályozási Terv készítése szükséges, amelynek költsége a pályázót terheli.

Az ingatlan üres telekként történő beépítése esetén figyelembe vehető adatok:

Megnevezés A beépíthetőség paraméterei *
Övezet jele I-XI/Z
Telek területe 1319 m2
Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke Max. 75% ** 1989 m2 **

Építmény magasság

‑ legkisebb

13,0 m

‑ legnagyobb 28,0 m
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 5935 m2

*Az értékadatok meghatározása a kerület 34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelete felhasználásával készült ezért tájékoztató jellegű adatok. A pontos beépítési paramétereket a terület új Kerületi Szabályozási Tervének kell meghatároznia.

** Saroktelek esetén (zártsorú beépítésnél)

Mivel a kiürítés és az épület lebontásának költségei várhatóan meghaladják a beépíthető üres telek piaci forgalmi értékét, az ajánlattevőnek meg kell jelölnie azt az összeget, melynek megtérítésére készpénz vagy ingatlan tulajdonjogának átadása formájában igényt tart.

b.) Felújítás, korszerűsítés lehetősége;

Az épület szerkezetileg jó állapotú.

A statikai szakvélemény alapján lehetőség nyílik az épület emelettel való bővítésére. A III. emeleten tetőtér beépítéssel kétszintes lakások kialakítására nyílik lehetőség. Ebben az esetben nem feltétlenül szükséges a Kerületi Szabályozási Terv készítése. A beépíthetőségi mutatókat a Kerület főépítésze az úgynevezett illeszkedési szabályok szerint meghatározhatja.

A pályázó a lakófunkció megtartásával, a bővítés során kialakítható lakások illetve a földszinti parkolóhelyek létesítésének lehetőségéért cserébe vállalja az épület részleges vagy teljes felújítását.

Az ajánlattevő a földszinten lévő még lakott 6db lakást saját költségén kiüríti és ezáltal lehetővé válik az újonnan létesítendő lakásokhoz szükséges parkolóhelyek telken belül történő kialakításának lehetősége. Megoldandó a földszinti parkolóhelyek közútról történő megközelítése.

Meglévő épület adatai:

Bruttó beépítés 962 m2
Beépítési százalék 73 %
Nettó szintterület 2276 m2
Bruttó szintterület 2887 m2
Bruttó szintterületi mutató 2,18 m2/ m2

A földszinten kiürítendő lakások adatai:

cím nm szoba megjegyzés
fszt. 1. 69 ök 2 Nem vizes, de a falon, födémen repedések
fszt. 3. 42 kn 1 Az utcai fal vizes
fszt. 5. 39 ko 1 1,50 m magasságig vizes
fszt. 6. 54 kn 2 70 %-ban vizes
fszt. 10. 29 kn 1 Vizes (egyedül él a bérlő, közműszolgáltatás nélkül)
fszt. 11. 34 kn 1 nagyon vizes (mozgássérült bérlővel)

A fenti alternatíva esetén a pályázónak arra kell konkrét ajánlatot tennie, hogy a meglévő épületen milyen értékű felújítási munkák elvégzését vállalja.

Egyéb feltételek:

 • A pályázat érvényességének feltétele 500.000,- Ft. összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztályon beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára – OTP Bank Rt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: „Dombóvári út 9., 3931 hrsz.” tárgyában). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.
 • A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2006. augusztus 15. déli 12.00 óra

Az ajánlatokat zárt borítékban "Pályázat " megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címére postán, vagy személyesen a Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. félem. 37. szobájában lehet benyújtani.

Ugyanitt átvehető a pályázat tárgyát képező ingatlanról készített tájékoztató 10.000,- Ft. összeg befizetése ellenében. Az ajánlat benyújtásakor csatolni kell a 500.000,- Ft. összegű ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást is.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a benyújtást követő első ízben megtartandó bizottsági ülésén értékeli.

Amennyiben a bizottság szükségesnek tartja, a legjobb ajánlatot tevőket a második fordulóban megversenyeztetheti.

A bizottság fenntartja azon jogát, hogy amennyiben megfelelő ajánlat nem érkezik, a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Amennyiben a Bizottság a pályázatot eredményesnek nyilvánítja, javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az eredmény kihirdetésére. A Képviselőtestület döntését a soron következő ülésén hozza meg.

A pályázat nyertese a kihirdetést követő 8 napon belül köteles a megállapodást megkötni.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a +361 381-1385 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Vállalkozók