Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 13. péntek, Luca, Otília

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleményre

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Okmány Irodán lehet benyújtani

Beadási határidő: 2007-08-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleményre

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanok jellemzői:

- a mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát ( m2 ) tartalmazza

- az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.

- az ingatlanokat az Önkormányzat gazdasági évre szólóan ( 2007. október 1. - 2008. szeptember 30. ) adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.

- a kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes állapotban tartása, a földterület megfelelő megművelése.

- az ingatlanokon építkezni csak az Építési hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt ( szerszámkamra, gyümölcstároló ) lehet

- az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi

- bérleti díj 60,-Ft/m2/év, melyet minden évben egyösszegben, április 30. napjáig kell megfizetni

- a haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni

A pályázati kiírás anyaga átvehető: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest XI.ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálat recepcióján

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. augusztus 15. (szerda) 14.00 óra

A pályázatokat zárt borítékban "Pályázat mezőgazdasági haszonbérleményre" megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest XI.ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálati és Okmány Irodán lehet benyújtani kizárólag a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. ( Megjegyzés: Az Ügyfélszolgálat recepciójánál az "általános tájékoztatás" hívógombján sorszámot kérve a 10, 11 vagy 12 ablaknál történik a pályázat leadása és átvétele )

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatot. A pályázók között elsőbbséget élveznek a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, többgyermekes család tagjai.

Nem pályázhat

az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar állampolgár, van már haszonbérleti státusza.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a 2007. szeptember hónapban megtartandó bizottsági ülésén értékeli.

A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2007. szeptember 28. napjáig kötheti meg a 2007. október 1. - 2008. szeptember 30. napjáig terjedő gazdasági évre.

Konzultáció:

- 2007. július 23-án (hétfő) 17.00 óra helyszín: Zsombolyai u. 5. alagsor 1. számú tárgyaló

- 2007. augusztus 9-én (csütörtök) 9.00 óra helyszín: Zsombolyai u. 5. alagsor 1. számú tárgyaló

Bővebb felvilágosítást az ingatlanokról a 361 381-1336 telefonon kapható.

A telkekről bővebb információ itt.

Pályázati adatlap letölthető itt.


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás.

LEGFRISSEBB
×