Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 6. hétfő, Vilmos, Bíborka

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanok jellemzői:

  • A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
    (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
  • Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
  • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2020. április 1-től – 2021. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2021. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
  • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
  • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
  • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
  • Bérleti díj 73,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:

2020. április 1-től – 2020. szeptember 30-ig terjedő időszakra

hat havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként

2020. október 1-től – 2021. szeptember 30-ig tartó időszakra éves bérleti díjat

2021. április 30. napjáig

  • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.


A Pályázati felhívás megtekinthető:
az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban,

Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálaton, a Vagyongazdálkodási Osztályon Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h, Szerda 8-16h, Péntek 8-12h   


A Pályázati dokumentáció kiváltható

A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 108. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h, Szerda 8-16h, Péntek 8-12h.

A pályázati dokumentáció ára: 6350,- Ft. (fizetés postai csekken)

  

A pályázatok benyújtásának határideje, helye:

2020. március 10. (kedd) 900 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 108. szoba 


A pályázatokat zárt borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.

  

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

  

A pályázat elbírálása során elsőbbséget élvez az, aki még nem rendelkezik mezőgazdasági haszonbérleti szerződéssel. Elsőbbséget élveznek továbbá a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok.

  

Pályázhat az a személy, aki budapesti állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

  

A pályázatok bontásának időpontja, helye:

2020. március 10. (kedd) 15:00 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló

 

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.

 

A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2020. április 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.

  

Konzultáció:

2020. január 10. napján (péntek) 9:00 óra

2020. január 22. napján (szerda) 9:00 óra

2020. február 10. napján (hétfő) 17:00 óra

2020. február 19. napján (szerda) 9:00 óra

2020. március 2. napján (hétfő) 17:00 óra

2020. március 6. napján (péntek) 9:00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba


Felvilágosítás a pályázatról a +361 381-1336 (Tóth Erika) telefonszámon kapható.

A bérelhető ingatlanok listája

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×