Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 23. kedd, Lenke

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező ngatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre.

Beadási határidő: 2013-03-11

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

 

 

Pályázat leírása:

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező - mellékelt listában szereplő - ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanok jellemzői:
-    A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
(m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.

-    Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.

-    Az ingatlanokat az Önkormányzat 2013. április 1-től - 2014. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2014. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.

-    A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.

-    Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.

-    Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.

-    Bérleti díj 69,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:

2013. április 1-től - 2013. szeptember 30-ig fél éves bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként
2013. október 1-től - 2014.  szeptember 30-ig tartó időszak éves bérleti díjat  2014. április 30. napjáig

-    A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.

A Pályázati felhívás megtekinthető: az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban,
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálaton, a Vagyongazdálkodási Osztályon  Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h

A Pályázati dokumentáció kiváltható
A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 103. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h
A pályázati dokumentáció ára: 5080,- Ft. (fizetés postai csekken)

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2013. március 11.  (hétfő)  14.00 óra
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 103. szoba

A pályázatokat zárt borítékban "haszonbérleti pályázat" megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

A pályázók között elsőbbséget élveznek a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok, a helyszín adottságainak megfelelő indoklást bemutató pályázók.  

Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar állampolgár, már van haszonbérleti státusza.

A Sas-hegyi ingatlanokra vonatkozó szerződéskötés speciális feltétele a Sashegyi Természetvédő és Kertbarát Egyesülethez történő belépés, amit a szerződés megkötés előtt igazolni kell.

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2013. március 11.  (hétfő)  1500 óra
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2013. április 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.

A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele az egy féléves (2013. április 1-től 2013. szeptember 30-ig tartó időszak) bérleti díjának befizetése.  

Konzultáció:
        
2013. február 18. napján (hétfő) 17.00 óra
            helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba
2013. március  6. napján (szerda) 9.00 óra
            helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonszámon kapható.
 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy