Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 8. szerda, Dénes

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra - 2012. május

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező mellékelt listában szereplő ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre

Beadási határidő: 2012-05-21

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező mellékelt listában szereplő ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanok jellemzői:

 • -A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
 • Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
 • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2012. július 1-től - 2013. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2013. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
 • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
 • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
 • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
 • Bérleti díj 66,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:
  2012. július 1-től - 2012. szeptember 30-ig negyedéves bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként
  2012. október 1-től - 2013. szeptember 30-ig tartó időszak éves bérleti díjat
  2013. április 30. napjáig
 • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.

A Pályázati felhívás megtekinthető: az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban,
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálaton, a Vagyongazdálkodási Osztályon Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h

A Pályázati dokumentáció kiváltható: A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 103. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h
A pályázati dokumentáció ára: 5080,- Ft. (fizetés postai csekken)

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2012. május 21. (hétfő) 14.00 óraPolgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 103. szoba

A pályázatokat zárt borítékban "haszonbérleti pályázat" megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

A pályázók között elsőbbséget élveznek a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok, a helyszín adottságainak megfelelő indoklást bemutató pályázók.

Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar állampolgár, már van haszonbérleti státusza.

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2012. május 21. (hétfő) 15.00 óra
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2012. július 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.

A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele az egy negyedéves (2012. július 1-től 2012. szeptember 30-ig tartó időszak) bérleti díjának befizetése.


Konzultáció: 

2012. május 7. napján (hétfő) 1700 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba


2012. május 16. napján (szerda) 900 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

Felvilágosítás a pályázatról a +361 381-1336 (Tóth Erika) telefonszámon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×