Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 22. hétfő, Magdolna

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A pályázók között elsőbbséget élveznek a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok, a helyszín adottságainak megfelelő indoklást bemutató pályázók.

Beadási határidő: 2011-08-29

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező - mellékelt listában szereplő - ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanok jellemzői:
- A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát ( m2 ), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.

- Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.

- Az ingatlanokat az Önkormányzat 2011. október 1-től – 2012. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2012. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.

- A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.

- Az ingatlanokon építkezni csak az Építési hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt ( szerszámkamra, gyümölcstároló ) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.

- Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi

- Bérleti díj 66,-Ft/m2/év. A 2011. október 1-től – 2012 szeptember 30-ig tartó időszak bérleti díját egyösszegben 2012. április 30. napjáig kell megfizetni

- A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni


A pályázati felhívás anyaga átvehető:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálat recepciójánA pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2011. augusztus 29. (hétfő) 14.00 óra
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 103. szoba

A pályázatokat zárt borítékban "Pályázat mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanra" megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével.


Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

A pályázók között elsőbbséget élveznek a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok, a helyszín adottságainak megfelelő indoklást bemutató pályázók.

Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar állampolgár, már van haszonbérleti státusza.

A Sas-hegyi ingatlanokra vonatkozó szerződéskötés speciális feltétele a Sashegyi Természetvédő és Kertbarát Egyesülethez történő belépés, amit a szerződés megkötés előtt igazolni kell.


A pályázatok bontásának időpontja, helye:
2011. augusztus 29. (hétfő) 15.00 óra
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2011. október 1. napjától 2012. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.

A pályázaton való részvétel ingyenes.


Konzultáció, térképek, helyszínrajzok átvétele:

2011 . augusztus 10. napján (szerda) 900 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

2011. augusztus 15. napján (hétfő) 1700 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

2011. augusztus 24. napján (szerda) 900 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

2011. augusztus 26. napján (péntek) 900 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

Felvilágosítás a pályázatról a +361 381-1336 (Tóth Erika) telefonon kapható.


A pályázati adatlap innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden érintett személy