Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 2. csütörtök, Áron

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A pályázatokat zárt borítékban "Pályázat mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanra" megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével a Polgármesteri Hivatalba.

Beadási határidő: 2010-06-04

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező - mellékelt listában szereplő - ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanok jellemzői:

- a mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
( m2 ), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza

- az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.

- az ingatlanokat az Önkormányzat gazdasági évre szólóan ( tárgy év október 1-től – következő év szeptember 30-ig ) adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.

- a kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes állapotban tartása, a földterület megfelelő megművelése.

- az ingatlanokon építkezni csak az Építési hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt ( szerszámkamra, gyümölcstároló ) lehet

- az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi

- bérleti díj 60,-Ft/m2/év, melyet minden évben egyösszegben április 30. napjáig kell megfizetni

- a haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni

A pályázati felhívás anyaga átvehető :

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest XI. ker.Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálat recepcióján


A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2010. június 4. (péntek) 12.00 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 103. szoba


A pályázatokat zárt borítékban "Pályázat mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanra" megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatot.

A pályázók között elsőbbséget élveznek a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok, a helyszín adottságainak megfelelő indoklást bemutató pályázók.

Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar állampolgár, már van haszonbérleti státusza.

A Sas-hegyi ingatlanokra vonatkozó szerződéskötés speciális feltétele a Sashegyi Természetvédő és Kertbarát Egyesülethez történő belépés. Az osztatlan közös tulajdonú Budapest, XI. ker. 2654/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szerződés további feltétele a magántulajdon felől drótfonatos kerítés építése és a meglévő kerítés áthelyezése a jogi határra saját költségviseléssel.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a pályázatok beadását követő bizottsági ülésén értékeli.

A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést a bérlőkijelölés napjától 2011. szeptember 30-ig tartó időtartamra köti meg.

A pályázaton való részvétel ingyenes.

Konzultáció, térképek, helyszínrajzok átvétele:
2010. május 12. napján (szerda) 9.00 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

2010. május 21. napján (péntek) 9.00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

2010. május 31. napján (hétfő) 17.00 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

Felvilágosítás a pályázatról a +361 381-1336 (Tóth Erika) telefonon kapható.

A pályázati adatlap innen tölthető le.

A kapcsolódó dokumentum itt tekinthető meg.

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×