Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 6. hétfő, Csaba

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A pályázatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal

Beadási határidő: 2010-01-18

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező - mellékelt listában szereplő - ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanok jellemzői:

- a mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza

- az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.

- az ingatlanokat az Önkormányzat gazdasági évre szólóan (2010. március 1-től - 2010. szeptember 30-ig) adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.

- a kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes állapotban tartása, a földterület megfelelő megművelése.

- az ingatlanokon építkezni csak az Építési hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet

- az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi

- bérleti díj 60,-Ft/m2/év, melyet minden évben egyösszegben április 30. napjáig kell megfizetni

- a haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni

A pályázati felhívás anyaga átvehető:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest XI. ker.Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálat recepcióján

A pályázatok benyújtásának határideje, helye:

2010. január 18. (hétfő) 14.00 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 103. szoba

A pályázatokat zárt borítékban "Pályázat mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanra" megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatot.

A pályázók között elsőbbséget élveznek a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok, a helyszín adottságainak megfelelő indoklást bemutató pályázók.

Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar állampolgár, már van haszonbérleti státusza.

A Sas-hegyi ingatlanokra vonatkozó szerződéskötés további feltétele a Sashegyi Természetvédő és Kertbarát Egyesülethez történő belépés.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a 2010. január hónapban megtartandó bizottsági ülésén értékeli.

A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2010. február 28. napjáig kötheti meg.

Konzultáció:

2010. január 11. napján (hétfő) 17.00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

2010. január 13. napján (szerda) 9.00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonon kapható.

A bérlemények listája itt tekinthető meg.

A pályázati adatlap innen tölthető le.


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×