Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 26. szerda, Vanda, Paula

Pályázati kiírás a Hosszúréti út - Lappantyú u. saroktelek 1768/1 hrsz-ú ingatlanra

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlant

Beadási határidő: 2012-03-22

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlant:

Megnevezés: Budapest XI., Hosszúréti út –Lappantyú u. saroktelek

Hrsz.: 1768/1

Terület (m2): 1259

Övezet: L6-M XI/1

A telekrajz itt tekinthető meg.


Az ingatlan jellemzői:

 • Övezeti besorolás: L6-M XI/1 lakóövezet, mely a 15/2000./VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet ( KSZT ) előírásai szerint építhető be.
 • Beépítés lehetősége:

  • beépíthetőség: 15%
  • szintterületi mutató: 0,4
  • építménymagasság: 7,5 m
  • legkisebb telekméret: 1000 m2
  • építhető lakásszám: max. 4
 • A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, továbbá az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ /2/ bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat is elővásárlási joggal rendelkezik. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlásra jogosultaknak az elővásárlási jogról történő lemondása.Egyéb feltételek:

 • A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, és a megajánlott vételár rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolásokat, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.
 • A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 10 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számra - OTP Bank Nyrt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: "Bánatpénz a Hosszúréti út - Lappantyú u. saroktelek 1768/1 hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.
 • A pályázaton devizabelföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.
 • Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát. Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.
 • Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
 • Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.
 • Ajánlati kötöttség: 90 nap.A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 22. (csütörtök) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban az eredeti példány megjelölésével "Pályázat Hosszúréti út - Lappantyú u. saroktelek 1768/1 hrsz-ú ingatlanra." megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.


A pályázatok bontásának időpontja: 2012. március 22. (csütörtök) 12 óra 10 perc

Helye: Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. tárgyaló

A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja.

A Gazdasági Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső
500.000,-Ft.

A Pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyújtást követő soron következő bizottsági ülés. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles a szerződést megkötni.


Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a +361 381-1309 telefonszámon kapható.


A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet (KSZT) az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

LEGFRISSEBB
×