Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 2. csütörtök, Áron

Újbuda Önkormányzata egyfordulós nyilvános licit útján felajánlja megvételre Nagyszeben tér 3. alatti ingatlanát

A versenytárgyalás helye: Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. III. em. 304.sz. alatti tárgyaló

Beadási határidő: 2009-12-21

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata egyfordulós nyilvános licit útján felajánlja megvételre az alábbi felépítményes ingatlanát

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Induló ár
XI. ker. Nagyszeben tér 3. 1918/37
  1. 878
400 MFt

Az ingatlan jellemzői:

- Az ingatlanon lévő, korábban oktatási célra bérbeadott épület tetőszerkezetének egy része 2008. augusztus hóban leégett emiatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált.

- A 45/2006./XI.ÖK./XII.18./ számú. rendelettel jóváhagyott KSZT előírásait kell figyelembe venni a beépítés során. A rendelet az Önkormányzat old.ujbuda.hu honlapjáról letölthető.

- Övezeti besorolás: L7-XI/10, az ingatlanon létesíthető felépítmény fő funkciója intézményi épület

- Az ingatlanra az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ /2/ bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat elővásárlási joggal rendelkezik. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének egyik feltétele az elővásárlásra jogosultnak az elővásárlási jogról történő lemondása.

Beépítés lehetősége:

- beépíthetőség: 50 %,

- szintterületi mutató: 2,8

- építménymagasság: 7,5 - 15 méter

- legkisebb telekméret: 1.500 m2

- minimális zöldfelület: 35 %

Az ingatlan megtekinthető előzetes telefoni időpont egyeztetés alapján (Zöld Márton +361 372-4655)

Egyéb feltételek:

- Induló ár 400.000.000.-Ft. A vételár Áfa tételt nem tartalmaz.

- A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele 30 mFt összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára : OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a 1918/37 hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában ).

A versenytárgyaláson nem nyert pályázók részére az ajánlati biztosíték a versenytárgyalást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.

Nyertes pályázó esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.

- A versenytárgyaláson devizabelföldi-és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság , egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.

- Ha a pályázó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a versenytárgyaláson be kell mutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát. Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

- A konzorciumban pályázóknak be kell mutatniuk a közöttük létrejött megállapodást, melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.

- Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül kell megfizetni.

A versenytárgyalás időpontja: 2009.december 21. 14 óra

A versenytárgyalás helye: Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. III. em. 304.sz. alatti tárgyaló

A versenytárgyaláson a licitlépcső: 500.000.-Ft.

Az adásvételi szerződést legkésőbb a versenytárgyalást követő 15 napon belül meg kell kötni.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a +361 381-1309 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×