Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 6. hétfő, Csaba

Újbuda Önkormányzata egyfordulós, nyilvános licit útján felajánlja megvételre Irhás árok 26. sz. alatti ingatlanát

A versenytárgyalás helye: Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. alagsori tárgyaló. A versenytárgyalás nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles az adás-vételi szerződést megkötni. A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosult Budapest Fővárosi Önkormányzata elővásárlási jogát ne gyakorolja.

Beadási határidő: 2009-07-14

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata egyfordulós, nyilvános licit útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés Terület (m2) Övezet Kikiáltási ár
Bp. XI.ker. Irhás árok 26. 1435/3
  1. 736
L6-XI/M1
  1. 000.000,-Ft + Áfa

Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő feljegyzések :

- Budapest XI. kerület belterület 1435/4 hrsz-t illető vízelvezetési szolgalmi jog

- Perfeljegyzés Fővárosi Bíróság jogosult: Szeitz Ferenc László

Széljegy: Tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem, Szeitz Ferenc

Az ingatlan végrehajtási eljárás keretében 2009. június 11. napján az Önkormányzat birtokába került átadásra.

Jogcím nélküli használója nem lakik az ingatlanon, az ott lévő építmények faszerkezetű rossz állagú ideiglenes jelleggel engedély nélkül létesültek, lebontásuk indokolt.

Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő perfeljegyzés törlését az Önkormányzat kezdeményezte a Budapest 1.számú Körzeti Földhivatalnál.

Az ingatlanon kb. 100 m3 fa-, fém, műanyag hulladék rendezetlen tárolása történik. A beépítés során a 30/2006.(IX/29.)ÖK. rendelettel jóváhagyott KSZT előírásait kell figyelembe venni.

Beépítés lehetősége:

- beépíthetőség: 15%,

- szintterületi mutató: 0,3

- építménymagasság: 5,0 méter

- beépítési mód: szabadonálló

- építhető lakásszám: 3

Az ingatlan megtekinthető: 2009. július 9-én 10-12 óra között.

Egyéb feltételek:

- A versenytárgyalás érvényességének feltétele 2.750.000,-Ft ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, mely befizetési csekkszelvényen illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára – OTP Bank Rt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a 1435/3 hrsz-ú ingatlan megvétele" tárgyában). A versenytárgyalás sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.

- Az ingatlanon található kb. 100 m3 hulladék elszállítása, az ingatlan teljes kiürítése a vevőt terheli, és a vevő költségén történik.

- A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül kell megfizetni.

- A versenytárgyaláson a licitlépcső 500.000,-Ft.

A versenytárgyalás (licit) időpontja: 2009. július 14. (kedd) 10.00

A versenytárgyalás helye: Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. alagsori tárgyaló A versenytárgyalás nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles az adás-vételi szerződést megkötni. A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosult Budapest Fővárosi Önkormányzata elővásárlási jogát ne gyakorolja.

A liciten történő részvétel feltétele:

- a bánatpénz befizetését igazoló csekkszelvény vagy az átutalástól szóló banki igazolás versenytárgyaláson történő bemutatása

- személyi azonosságának igazolása, cég esetében 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány

- amennyiben személyesen a versenytárgyaláson nem tud megjeleni szabályos meghatalmazással képviseltetésre van lehetősége.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a +361 381-1309 és +361 381-1310 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás

LEGFRISSEBB
×