Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 30. hétfő, Zalán

Újbuda Önkormányzata egyfordulós pályázat útján felajánlja bérbevételre Hamzsabégi úti ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2010-06-11

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata egyfordulós pályázat útján felajánlja bérbevételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Funkció Bérleti díj
XI., Hamzsabégi út. 2854/8 650 autó bemutató telephely 421,Ft/m2/hó


Az ingatlan jellemzői:

- A Budapest XI.ker. Hamzsabégi út. 2854/8 hrsz. alatti 9262 m2 nagyságú ingatlan
650 m2 nagyságú része autó bemutató telephelyként volt bérbe adva, melyet a bérlő visszaadott. Azon a telephely működéséhez szükséges irodahelyiségként funkcionáló felépítmény áll, melynek tulajdonosa a volt bérlő. Az építmény átvétele tekintetében a volt bérlővel kell megállapodást kötni. Megállapodás hiányában a felépítmény lebontásra kerül az ingatlan birtokbaadásáig.

- Bérleti jogviszony időtartama: 2010. július 1. - 2011. december 31. napja, mely szerződéses jogviszony évente meghosszabbítható mindaddig, míg az ingatlan végleges hasznosításra kerül, azaz a Hamzsabégi út, szélesítésre kerül.


Egyéb feltételek:

- A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő faladata.

- A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.

- A pályázat érvényességének feltétele egyhavi bérleti díj 273.650,-Ft összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a 2854/8 hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában ). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámításra kerül.

- A pályázaton devizabelföldi-és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.

- Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.
Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.
Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

- Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

- Ajánlati kötöttség: 30 nap.

- Az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó, aki a fizetendő bérleti díjra, fizetési feltételekre a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. június 11. ( péntek ) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban 1 példányban "Pályázat Hamzsabégi út 2854/8 hrsz. 650 m2 nagyságú terület bérbevételére" megjelöléssel a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére levélben, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának helye és határideje:

A pályázatok bontására 2010. június 11-én ( péntek ) 12 óra 15 perckor kerül a sor a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. sz. alatti tárgyalóban.

A pályázatok bontásán az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.


A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága értékeli.

A Pályázat eredményének megállapítására a Vagyongazdálkodási Bizottság jogosult. A pályázat során előnyben részesül az a pályázó, aki a bérleti díjra vonatkozóan kedvezőbb ajánlatot tesz.

A Vagyongazdálkodási Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 30 napon belül köteles a szerződést megkötni

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a +361 381-1309 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×