Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 13. péntek, Luca, Otília

Újbuda Önkormányzata értékesítésre felajánlja Kende utcai ingatlanát

A pályázati adatlap benyújtásának helye: Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 

Beadási határidő: 2007-06-26

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113. Bp. Bocskai út 39-41.) értékesítésre felajánlja a Budapest XI. ker. Kende u. 11. sz. alatti társasházban lévő alábbi üres ingatlanát:

Az ingatlan közmű ellátottsága: víz villany

Adatai:

hrsz: 5006/0/A/32

ingatlan megnevezése: egyéb helyiség

alapterület: 22 m2 (alagsor)

utcai bejárat

tulajdoni hányad 110/10.000

A pályázati adatlap itt tölthető le!

 

Kikiáltási ár bruttó: 3.300.000,-Ft A pályázati előleg összege: 330.000,-Ft.

Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2007. június 4. 8:00 óra

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor 1. terem 2007. június 27. 10:00 óra

A pályázati előleg összegét Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 11784009-15511001 számú bankszámlájára kell befizetni. 2007. június 26-ig.

A pályázati adatlap benyújtásának helye és ideje: Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba 2007. június 26. 12:00 óráig

A helyiségre az pályázhat, aki a megjelölt időben és módon jelentkezett, továbbá a pályázati előleget megfizette és a köztartozásokról szóló nullás igazolást az előírt határidőben benyújtotta.

A pályázati tárgyaláson be kell mutatni a pályázónak:

- gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatott és eredeti aláírási címpéldányt.

- természetes személy esetén személyazonosságot igazoló okiratot (és lakcímkártyát).

A pályázati tárgyaláson a pályázó személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő útján vehet részt.

A pályázati tárgyalás nyilvános.

A pályázati tárgyaláson a vételár emelésére kell ajánlatot tenni úgy, hogy min. 20.000,-Ft-tal meg kell haladnia az előző ajánlatot. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni amíg ajánlatot tesznek.

A pályázati tárgyalás nyertese által befizetett pályázati előleget a vételárba be kell számítani. A többi pályázónak - a második legmagasabb vételárra ajánlatot tevő kivételével - az előleget 8 munkanapon belül vissza kell fizetni.

A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni és a teljes vételárat megfizetni.

A szerződéskötést követően a második legnagyobb vételárra ajánlatot tevő részére a pályázati előleget 8 napon belül vissza kell fizetni. Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat nem fizeti meg, az adásvételi szerződést a pályázati tárgyaláson részt vett következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevővel kell megkötni.

Ebben az esetben a pályázati tárgyalás nyertese által megfizetett pályázati előleg az Önkormányzatot illeti meg. További információ a +361 381-1311-es telefonszámon.

Budapest, 2007. május 22.

Molnár Gyula

s.k.

polgármester

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás.

LEGFRISSEBB
×