Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 16. szerda, Jusztin

Újbuda Önkormányzata felajánlja megvételre három ingatlanát

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait.

Beadási határidő: 2013-11-08

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

 

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait:

          Megnevezés           Hrsz.    Terület (m2)    Övezet    Kikiáltási ár

1.    Bp.XI.ker. Lépés utca   1829/3      1.000            L6-M-XI/8    24.000.000,-Ft + ÁFA
2     Bp.XI.ker. Lépés utca   1835/9      1.326            L6-M-XI/8    40.500.000,-Ft + ÁFA
3.    Bp.XI.ker. Lépés utca   1872/3        989             L6-M-XI/9    24.530.000,-Ft + ÁFA

Az ingatlanok jellemzői:

•    Övezeti besorolás: L6-M-XI/8 és L6-M-XI/9 lakóövezet, melyek a 15/2000./VI.21./XI.ÖK. számú rendelete (KSZT) előírásai szerint építhetők be.
•    Beépítés lehetősége:
-    beépíthetőség: 15%
-    szintterületi mutató: 0,4
-    legkisebb zöldfelület: 75%
-    építménymagasság: 7,5 m
-    legkisebb telekméret: 1.000 m2
-    építhető lakásszám: max. 4.
•    Az ingatlanok közművesítése a Lépés utcára történő bekötéssel valósítható meg.
•    A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanokra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, továbbá az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ /2/ bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat is elővásárlási joggal rendelkezik. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlásra jogosultaknak az elővásárlási jogról történő lemondása.

Egyéb feltételek:
•    A kikiáltási árnál alacsonyabb összegű vételár ajánlat esetén a pályázat érvénytelennek minősül.
•    A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, rövid bemutatását, és a megajánlott vételár (Ft/m2 + 27 % ÁFA) rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolásokat, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.  
•    A pályázat érvényességének feltétele a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számra - OTP Bank Nyrt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: "Bánatpénz a ..... hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.
•    A pályázaton devizabelföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.
•    Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.
Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.
Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.
•    Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
•    Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.
•    Ajánlati kötöttség: 30 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2013. november 8. (péntek) déli 12.00 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban, az eredeti példány megjelölésével "Pályázat a .... hrsz-ú ingatlanra" megjelöléssel a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címére személyesen a Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának időpontja: 2013. november 8. (péntek) 12 óra 10 perc
Helye: Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. III. em. 304. tárgyaló

A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek.
A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja.

A Gazdasági Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül mennyi, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső
500.000,-Ft.

A Pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyújtást követő soron következő bizottsági ülés. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.

•    Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 381-1309 telefonszámon kapható.
A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. számú rendelet (KSZT) az Önkormányzat honlapjáról letölthető.


Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltételeknek megfelelő személy    

LEGFRISSEBB
×