Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 6. hétfő, Csaba

Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre Irhás árok 26. sz. alatti ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2009-06-16

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Övezet
Bp. XI.ker. Irhás árok 26. 1435/3
  1. 736
L6-XI/M1

Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő feljegyzések :

- Budapest XI. kerület belterület 1435/4 hrsz-t illető vízelvezetési szolgalmi jog

- Perfeljegyzés Fővárosi Bíróság jogosult : Szeitz Ferenc László

Az ingatlan lakó épülettel beépített, melynek kiürítése végrehajtási eljárás keretében 2009. május 11-én megtörténik. Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő perfeljegyzés törlése azt követően kezdeményezhető a Budapest 1.számú Körzeti Földhivatalnál.

Az ingatlanon kb. 200 m3 fa-, fém, műanyag hulladék tárolása történik.

A beépítés során a 30/2006.(IX/29.)ÖK. rendelettel jóváhagyott KSZT előírásait kell figyelembe venni.

Beépítés lehetősége:

- beépíthetőség: 15%,

- szintterületi mutató: 0,3 - építménymagasság: 5,0 méter

- beépítési mód: szabadonálló

Egyéb feltételek:

  • A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 5%-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a 1435/3 hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában ). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.
  • Az ingatlanon található kb. 200 m3 hulladék elszállítása, az ingatlan kiürítése a vevőt terheli, és a vevő költségén történik.
  • A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül kell megfizetni.
  • A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500.000,-Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. június 16. (kedd) déli 12.00 óra

A pályázatokat zárt borítékban "Pályázat" megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére postán, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a benyújtást követő első ízben megtartandó bizottsági ülésén értékeli A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles az adás-vétel szerződést megkötni. A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosult Budapest Fővárosi Önkormányzata elővásárlási jogát ne gyakorolja.

Bővebb felvilágosítást az ingatlanról a +361 381-1309 és +361 381-1310 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázati feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás

LEGFRISSEBB
×