Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 13. péntek, Luca, Otília

Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre Rétköz utcai ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2007-06-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés: Bp. XI. ker. Rétköz utca

Hrsz: 1918/34 hrsz-on kialakuló

Terület (m2)6.690

Övezet L7-XI/I10

Az ingatlan jellemzői:

  • A 45/2006.(XII.18.)ÖK. rendelettel jóváhagyott KSZT előírásait kell figyelembe venni a beépítés során
  • Az ingatlanon iskola felépítmény áll, mely 2009. augusztus 31. napjáig bérbeadott ˇ Az ingatlan egy részén min. 1.500 m2 nagyságú területén kizárólag parkolóház építhető, melynek KSZT-ben jelölt helyén közhasználat céljára átadott, gyalogosforgalom számára megnyitott területrész alakítandó ki.
  • Övezeti besorolás: telepszerű lakóterület
  • Beépítés lehetősége:

- beépíthetőség: 35%, parkolóház telekrészen 100%

- szintterületi mutató: 2,8 parkolóház telekrészen: 5,5

- építménymagasság: 7,5 - 15 méter - legkisebb telekméret: 1.500 m2

Egyéb feltételek:

  • A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 5%-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: bánatpénz a 1918/34 hrsz-ú ingatlan pályázata tárgyában ).
  • A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.
  • Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül kell megfizetni.
  • A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500.000,-Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. június 15. (péntek) déli 12.00 óra

A pályázatokat zárt borítékban Pályázat" megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére postán, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a benyújtást követő első ízben megtartandó bizottsági ülésén értékeli, majd javaslata alapján a végleges döntést a Képviselőtestület hozza meg soron következő ülésén. A Bizottság és a Testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles a szerződést megkötni.

A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosultak Budapest Fővárosi Önkormányzata valamint az iskola épület bérlője elővásárlási jogát ne gyakorolja.

Bővebb felvilágosítást az ingatlanról a +361 381-1309 és +361 381-1310 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás.

LEGFRISSEBB
×