Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 13. péntek, Luca, Otília

Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre két Fatörzs utcai ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2007-06-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát:

1. Megnevezés: Bp. XI. ker. Fatörzs utca

Hrsz: 1613/18

Terület (m2): 1.080

Övezet: L6-MXI/3

2. Megnevezés: Bp. XI. ker. Fatörzs utca

Hrsz: 1613/19

Terület (m2): 1.072

Övezet: L6-MXI/3

Az ingatlan jellemzői:

- Övezeti besorolás: lakóövezet, a 15/2000.(VI.21.)ÖK. sz. rendelettel jóváhagyott KSZT előírásai szerint építhető be.

- Beépítés lehetősége:

- beépíthetőség. 15%

- szintterületi mutató: 0,4

- építménymagasság: 7,5 méter

- legkisebb telekméret: 1.000 m2

- A beépítés feltétele összközmű megléte

Egyéb feltételek:

- A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 5%-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: bánatpénz a 1613/18 illetve 1613/19 hrsz-ú ingatlan pályázata tárgyában ). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.

- Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül kell megfizetni.

- A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500.000,-Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2007. június 15. (péntek) déli 12.00 óra

A pályázatokat zárt borítékban Pályázat" megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére postán, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a benyújtást követő első ízben megtartandó bizottsági ülésén értékeli. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 8 napon belül köteles a szerződést megkötni. A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosult Budapest Fővárosi Önkormányzata elővásárlási jogát ne gyakorolja.

Bővebb felvilágosítást az ingatlanról a +361 381-1309 és +361 381-1310 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás.

LEGFRISSEBB
×