Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 26. hétfő, Jusztina

Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévõ közterületek, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévõ nem közterületi ingatlanok reklámcélú hasznosítására

A részletes pályázati tájékoztató 100.000,- Ft térítés ellenében vehető át a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán

Beadási határidő: 2010-09-30

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. A pályázat
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata /a továbbiakban Kiíró vagy Önkormányzat/, (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő nem közterületi ingatlanok reklámcélú hasznosítására.

II. A részletes pályázati tájékoztató beszerzésének módja és feltételei
A részletes pályázati tájékoztató 100.000,- Ft térítés ellenében vehető át a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán, (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5., 1. emelet 111-es ajtó) 2010. augusztus 30. napjától 2010. szeptember 15. napjáig ügyfélfogadási napokon. A pályázatra vonatkozóan további információkat a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5., 1. emelet 111-es ajtó) 2010. augusztus 30. napjától 2010. szeptember 15. napjáig ad. A pályázaton csak az vehet részt, aki a részletes pályázati tájékoztatót a fenti címen átvette.

III. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja és határideje
A pályázatok benyújtásának helye: a pályázatokat a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5., 1. emelet 111-es ajtó) kell benyújtani.


A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat magyar nyelven, az alább megjelölt címre, lezárt, jelzés nélküli borítékban, 3 példányban kell benyújtani. Az ajánlatokat az arra nyitva álló határidőben személyesen, vagy meghatalmazott útján kell leadni. A pályázatok beérkezése során a Kiíró képviselője az átvétel időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó borítékra, és egyúttal igazolja az ajánlat átvételét.


A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget: "PÁLYÁZAT közterületek és közterületi ingatlanok reklámcélú hasznosítására".


A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember hó 30. napján 16.00 óráig.

IV. A Kiíró jogfenntartása
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok beérkezése esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

V. Pályázati biztosíték
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályázó igazolja, hogy előzetesen bánatpénz jogcímen megfizetett a Kiíró OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-15511001-10120006 számú számlájára 5.000.000,- Ft összeget. A Kiíró ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai alapján rendelkezik. A bánatpénz felhalmozott kamata a pályázót illeti meg abban az esetben, ha a Kiíró nem válik jogosulttá a bánatpénz megtartására. A bánatpénzt a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének, vagy a pályázat eredménytelenségének megállapítását követően 8 napon belül vissza kell fizetni a pályázó részére.

VI. A pályázati ajánlatok bontásának helye és időpontja
Az ajánlatok felbontására az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően azonnal sor kerül, melyen a Kiíró képviselője, a Kiíró által meghívott személyek, az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek.

VII. Az ajánlatok elbírálása
A pályázati ajánlatokat a Kiíró a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2010. október 30. napjáig bírálja el.
A Kiíró a részletes pályázati kiírásban határozza meg az ajánlatok elbírási szempontjait.


VIII. Az eredményhirdetés módja, helye, ideje
A Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel.


Budapest, 2010. augusztus 25. napjánMolnár Gyula

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×