Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 25. kedd, Géza

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2018.09.19-ei ülésére

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2018.09.19-ei ülésére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2018. szeptember 19. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. Haszonbérleti díjkövetelés törlése
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
2. Lakásingatlan elővásárlási jog érvényesítése
   2.1. Budapest XI. kerület Ménesi út 34. földszint 4.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.2. Budapest XI. kerület Thallóczy Lajos u. 34. 2/1.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.3. Budapest XI. kerület Somogyi út 9. 1/3.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
Nyilvános ülés
3. Ingatlan értékesítés – Budapest XI. kerület Budaörsi út 43/A. 2/13.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
4. Lakásvásárlási kérelem – Budapest XI. kerület Bartók Béla út 85. fszt. 2.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
5. Tulajdonosi hozzájárulás felújításhoz
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
6. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
7. A Budapest, XI. kerület Fejér Lipót utca 59. szám alatti ingatlan vagyonkezelésbe adása és a vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
8. Albertfalvai Kispiac - vagyonkezelői jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
9. Együttműködési megállapodás közterületi elektromos töltőoszlopok telepítésére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
10. A KözPont Kft. közművelődési megállapodásának és ingyenes használati szerződésének módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
11. Közterület-használati ügyek
   11.1. Bp. XI. kerület, Ménesi út 82. közterület-használati díjának megállapítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.2. Bp. XI. kerület, Rétköz utca 47/C szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   12.1. Budapest, XI. ker. Vahot u. 6 és Bártfai u. 54. ideiglenes transzformátorállomás elhelyezés terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.2. Budapest, XI. ker. Fehérvári út 38. számú ingatlan villamosenergia-ellátása terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   13.1. Budapest, XI. ker. Nagyszeben út 7. 1996/12 hrsz. tűzcsap áthelyezés terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.2. Budapest, XI. ker. Elite Park társasházakhoz tűzcsap építések a Barázda utcában terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.3. Budapest XI. ker., Bazsalikom u- Keserű-ér feletti közúti híd B-610 rekonstrukció tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Optikai hálózat kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   14.1. Budapest, XI. ker. Kelenföld 1. terület FTTH ellátása, KEL-01B terület optikai hálózat kiépítése terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.2. Budapest, XI. ker. Kelenföld 1. terület FTTH ellátása, KEL-02B terület optikai hálózat kiépítése terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Budapest XI. ker., Lágymányosi öböl fejlesztése távhőellátása terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Budapest XI. ker., Madárhegyen 21 utca útépítési és csapadékvíz-elvezetési engedélyezési és kiviteli terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Telekingatlanok
   17.1. Budapest XI. ker. Rodostó u. 1966/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítése ügyében kiírt pályázat eredményességének megállapítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.2. Budapest XI. ker. Fibula utca 43576/5 hrsz.-ú ingatlan megvételére ajánlat
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.3. Budapest XI. ker. Vasút u. 3278 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása kapcsán kialakuló (3278/1) hrsz.-ú közterület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. BUDA-HOLD Kft. Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlanok
   19.1. Mezőgazdasági haszonbérleményre kiírt pályázat értékelése, a nyertes pályázók bérlőkijelölése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.2. Budapest XI. ker. 130/12 hrsz. 21. parcella –haszonbérlet felmondása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. Budapest XI. ker. Ballagi M. u. 10 és 12. – bérbevételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
21. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   21.1. Budapest XI. ker. Siroki u. 4. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.2. Budapest XI. ker. Fehérvári út 88/d. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.3. Budapest XI. ker. Fehérvári út 38/a. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
22. KVK - Budapest XI. ker. Bartók Béla út 72. – bérbevételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×