Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 29. péntek, Magdolna

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2019.02.13-ai ülésére

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2019.02.13-ai ülésére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés - 2019. február 13. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 117. szám előtt kialakított kizárólagos parkoló közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
2. Nyilatkozat tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez - Budapest XI. kerület Fehérvári út 34. I. 2.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
3. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz – Budapest XI. kerület, Schweidel utca 24. sz. előtti (4777) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
Nyilvános ülés
4. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz- Budapest XI. kerület, Tétényi út – Bártfai utca közötti (3533/3) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
5. Lakásvásárlási kérelem - Budapest XI. kerület Szabolcska Mihály utca 18. III. 3.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
6. Közterület-használati ügyek
   6.1. Budapest XI. kerület, Etele út 67. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.2. Budapest XI. kerület, Nádorliget utca közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.3. Budapest XI. kerület, Rétköz utca 47/C szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.4. Budapest XI. kerület, Menyecske utca – Vőfély utca sarkán álló 3. és 4. számú pavilon közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.5. Budapest XI. kerület, Fonyód utca – Fehérvári út sarkán álló pavilon közterület- használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.6. Budapest XI. kerület, Cirmos utca – Menyecske utca sarok közterület- használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.7. Budapest XI. kerület, Sáfrány utca – Forgalmi utca sarkán álló garázs közterület- használati díjának részletekben történő megfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
7. Budapest XI. ker., Kőrösy J. u. 3-5. sz. ingatlan villamosenergia-ellátás tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
8. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   8.1. Budapest XI. ker., Kamaraerdei út (Kamaraerdei út 23.-Kismarton u. között) vízvezeték rekonstrukció terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.2. Budapest XI. ker., Rőf utca (Bocskai út - Ibrahim utca között) vízvezeték rekonstrukció terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.3. Budapest, XI. ker. Pajkos utca (Kondorosi út - Hadak útja között) 80 ac.,100 ac. és 125 öv. vízvezetékek felújítása módosított terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.4. Budapest, XI. ker. Sasad Liget Lakópark VI. ütem ivóvízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.5. Budapest XI. ker., Magyar Tudósok körútja 11. számú ingatlan ivóvízellátása terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
9. Gázvezeték kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   9.1. Budapest XI. ker., Rákó utca (Brassó köz-Vadon u. között) és Kópházi utca (Rákó u.-Kópházi u. 4. között) kisnyomású gázelosztó vezeték kiépítés terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.2. Budapest XI. ker., Előpatak utca (Dayka u- Brassó út közötti szakaszán) nagyközép- és kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukciós terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.3. Budapest XI. ker., Boglárka utca (Tétényi út-Boglárka u. 21. között) és az Estike utca (Boglárka u.-Puskás Tivadar u. között) kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukció terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
10. Téli munkavégzési tilalom alóli felmentés kérelem
   10.1. Budapest XI. ker., új MOL Bubi gyűjtőállomások telepítési munkáihoz
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.2. Budapest XI. ker., „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig beruházás” tárgyú projekt keretében megvalósuló „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” kivitelezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.3. Budapest XI. ker., Tétényi út –Bártfai u -Fejér Lipót u. által határolt Árnyas játszótér korszerűsítése kivitelezéséhez
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
11. Budapest XI. ker., Törcsvár u. 47. sz. alatti ingatlan magánút csatlakozásának kialakítása érdekében épülő támfalak építési engedélyezési tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Telekingatlanok
   12.1. Budapest XI. ker. Bártfai utcai Újbuda Sportcentrum és Bikás park Közösségi épületére vonatkozó üzemeltetési szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.2. Budapest XI. ker. Hamzsabégi út 2854/8 hrsz.-ú ingatlan egy részének bérbevétele kapcsán bérleti díj mérséklésének kérése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.3. Budapest XI. ker. Hamzsabégi út 2854/8 hrsz.-ú ingatlan 500 m2 nagyságú részére vonatkozó bérleti szerződés megszüntetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.4. Budapest XI. ker. Kondorosi út 3995/13 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakuló (3995/20) hrsz.-ú közterület ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlan - Budapest XI. ker. 130/12 hrsz. 28. parcella – haszonbérleti díj csökkentése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Helyiségek – bérbevételi kérelem
   14.1. Budapest XI. ker. Fonyód u. 2-4.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.2. Budapest XI. ker. Petzvál u. 22/b.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   15.1. Budapest XI. ker. Vegyész u. 1-5. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.2. Budapest XI. ker. Vegyész u. 1-5. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.3. Budapest XI. ker. Lágymányosi u. 21/a. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.4. Budapest XI. ker. Bartók B. út 19. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.5. Budapest XI. ker. Kanizsai u. 11. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.6. Budapest XI. ker. Bercsényi u. 15. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.7. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 76. – bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.8. Budapest XI. ker. Lágymányosi u. 17/a. – bérleti jogviszony rendezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   16.1. Budapest XI. ker. Bercsényi u. 9. – elektromos hálózat bővítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 29. – biztosítási díj kifizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. KVK
   17.1. Budapest XI. ker. Móricz Zs. körtér 9. – bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.2. Budapest XI. ker. Bertalan L. u. 21. – elvi hozzájárulás bérleti szerződés módosításához
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.3. Budapest XI. ker. Móricz Zs. körtér „Gomba” – vendéglátó egység hosszabb nyitva tartása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×