Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 19. péntek, Emília

Pályázati felhívás a XI. kerületi lakóházak felújításának pénzügyi támogatására – 2024

2024február0609:30
»
2024április1518:00

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2024. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a XI. kerületi lakóházak felújításának pénzügyi támogatására – 2024Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Alpolgármestere (továbbiakban: Alpolgármester) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK és a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 23/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendeletei alapján az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:


Pályázat célja:

Az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a XI. kerületi lakóépületek felújításának vagy korszerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából.
A programra rendelkezésre álló összeg 212 750 000 forint.


Támogatható tevékenységek köre
:
A pályázat keretén belül a legalább 4 lakást tartalmazó lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási munkálatokra – amely lehet teljes vagy részleges – igényelhető támogatás:

A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási munkálatokra – amely lehet teljes vagy részleges – igényelhető támogatás:

 1. gázvezeték felújítás
 2. kémény felújítás
 3. tető felújítás
 4. gépészeti felújítás (beleértve liftek felújítása)
 5. elektromos fővezeték felújítás
 6. homlokzatok felújítása és szerkezeti állagmegóvó munkák (bejárati lépcső akadálymentesítése)


Továbbá a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalus, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott (iparosított) technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, (energia-megtakarítást eredményező) felújítására a következő célokra igényelhető támogatás:

     7. épületgépészeti-rendszerek korszerűsítése felújítása,

Új szellőzőrendszer kialakítása, (lakásonkénti vagy központi) hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése, vagy a meglévő szellőző rendszerek légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerűsítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben műszakilag megoldható, a szellőzőcsatorna tisztítását is kötelezően el kell végezni.

    8. Valamint a következő célokra nyújtható támogatás:

 1. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) lakásonkénti beszerelése.
 2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők, és/vagy költségmegosztók) beszerelése. A „smart metering" (okosmérés) rendszer teljes körű kialakítása.
 3. Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:
  • strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
  • az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

Energia-megtakarítást célzó beruházásoknál csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és közös használatban lévő fűtött helyiségben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.

    9. Közös tulajdonú épületrészeken nyílászárók korszerűsítése (csere vagy felújítás), beleértve a lépcsőház bejáratok felújításának támogatását is.

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:

Az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség maximum 40 %-a, de pályázatonként lakásszámtól függően legfeljebb a részletes pályázati kiírás szerinti összeg vehető figyelembe.


Pályázat célközönsége
:

Pályázatot nyújthatnak be az Önkormányzat közigazgatási határán belül elhelyezkedő társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályázók) a legalább 4 lakást tartalmazó épületeik felújítására.


A pályázatok benyújtásának határideje:
folyamatos, de legkésőbb 2024. április 15.


A pályázatok benyújtásának módja
: A pályázatok kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapu/cégkapu használatával, e-papír szolgálatással nyújthatók be azon közösképviselet részéről, amelyek gazdálkodó szervezetként (cégként, egyéni vállalkozóként) járnak el közösképviselőként. Abban az esetben, ha a közösképviseletet magánszemély látja el, aki rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, kérjük az ügyfélkapu használatát. Amennyiben a közösképviselő ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemély, úgy a társasház pályázatával kapcsolatban kizárólag postai úton ügyintéz.


Tájékoztatást ad:
  dr. Bartos Csilla 372-4631, email: bartos.csilla@ujbuda.hu

Kapitány Regina Anna 381-1385, email: kapitany.regina@ujbuda.hu


Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:

A részletes pályázati kiírás és mellékletei letölthetők alább:
Részletes pályázati kiírás
Pályázati adatlap

Nyilatkozat pályázathoz

Nyilatkozat összeférhetetlenségről

Nyilatkozat gazdálkodási formáról

Adatlap a Közgyűlési határozatokról

Tartalomjegyzék a pályázathoz

Nyilatkozat a szerződéshez

Tartalomjegyzék a szerződéshez

Beszámoló

Támogatás elszámolása

Tartalomjegyzék az elszámoláshoz

Benyújtási segédlet

A pályázatok eredményhirdetése után a nyertes pályázókkal az Önkormányzat Támogatási szerződést köt.


Szerződéskötési határidő:
folyamatos, de legkésőbb 2024. szeptember 25.


Az elszámolás benyújtásának határideje:
folyamatos, de legkésőbb 2025. március 31.Budapest, 2024. január


        dr. László Imre

polgármester megbízásából


      Bakai-Nagy Zita s.k.

          alpolgármester

Címkék: