Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 18. kedd, Erik, Alexandra

Pályázat a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatók rendkívüli támogatására

2020június2510:45
»
2020július2518:00

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 15. (személyesen)

PÁLYÁZATI KIÍRÁSAz élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következtében elrendelt veszélyhelyzet során veszélybe került magán, alapítványi, egyházi bölcsődék, családi bölcsődék és napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatók, intézmények támogatása


Megjelenés dátuma: 2020. június 25.

Beadási határidő: 2020.július 15.

Pályázat leírása: 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatók rendkívüli támogatása


1. Kiíró:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata


2. A támogatás célja:

Budapest Főváros XI. kerületében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43-44/C. §-ban meghatározott feladatokat ellátó olyan szolgáltatók működésének támogatása, akik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következtében elrendelt veszélyhelyzet során működésük veszélybe került.


3. Érvényes:

2020. március 16. -2020. május 20.


4. Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.


5. Kedvezményezettek köre:

Pályázatot nyújthatnak be azok a fenntartók, amelyek gyemekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak az alábbi felsoroltak szerint:

- alapítvány,

- közalapítvány,

- gazdasági társaság,

- egyesület,

- egyesülés,

- egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet.

Pályázhatnak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel rendelkezők is.


6. A pályázat benyújtásának feltétele:

- alapító dokumentumban szerepel a gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde vagy napközbeni gyermekfelügyelet;

- a szolgáltatás nyújtásának helye XI. kerület közigazgatási területe;

- férőhelyeinek legalább felét - a pályázat benyújtásakor - XI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek tölti be;

- a pályázati kiírás megjelölt érvényességi időszakában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következtében elrendelt veszélyhelyzet során került veszélybe az intézmény, a szolgáltató működése;

- a megjelölt érvényességi időszakban az intézmény, szolgáltató rendelkezett szolgáltatói nyilvántartásba vétellel (jogerős működési engedéllyel);

-egy fenntartó egy intézmény, szolgáltatás vonatkozásában nyújthat be pályázatot;

- nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely ellen felszámolási vagy csődeljárás indult.


7. A pályázattal elnyerhető támogatás:

-formája: vissza nem térítendő támogatás;

-mértéke: max. 2 000 000 Ft/fenntartó.


8. Támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás:

A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra.


9. Forrás megnevezése:

Jelen pályázati kiírás forrását Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetése biztosítja.


10. Forrás összege:

45 millió Ft, azaz negyvenöt millió forint (2020. évre).


11. Pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról a Polgármester dönt.


12. A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot pályázati adatlapon, magyar nyelven, kizárólag papír alapon lehet benyújtani. A pályázati adatlap tartalma nem változtatható.

A pályázati adatlapp letölthető a www.ujbuda.hu honlapról.


Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.


A pályázatot csatolandó mellékletekkel együtt papír alapon 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati) személyesen kell benyújtani az alábbiak szerint:


A pályázat benyújtásának helye:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztálya 1113 Budapest, Zsombolyai út 4.1. em. 103-as szoba.


Címzés:

dr. László Imre polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A borítékra rá kell írni:
„Pályázat a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatók rendkívüli támogatására”.


13. A pályázathoz csatolni kell hitelesített formában:

- kitöltött pályázati adatlap;

- a kiesett bevételekről készített tényleges pénzügyi kimutatás és írásbeli indokolás;

- bérleti díj költségéiről készített kimutatás;

- munkavállalók bérminimumáról és járulékainak terheiről készített kimutatás;

- alapító dokumentum;

- jogerős működési/vállalkozói engedély.


14. Pályázatok benyújtásának határideje:

2020. július 15. (személyesen)


15. A hiánypótlás módja:

A pályázat benyújtásának határidejétől számított 5 napon belül a pályázat hiányossága esetén - amennyiben a pályázat pótolható - a hiányosságok kijavítására, pótlására 8 napos határidővel a pályázó felszólításra kerül. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 16.00 óráig) személyesen az Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályára beérkezik.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlási kötelezettségnek nem, vagy csak részben tesz eleget, a megjelölt határidőre, úgy a további hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat eredménytelenné válik. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.


16. Eredményhirdetés:

2020. július 31.


17. A pályázatokkal kapcsolatosan további információ kérhető:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztálya 1113 Budapest, Zsombolyai út 4.1. em. 103-as szoba.

Telefon: +36706847158; e-mail: torok.szilvia@ujbuda.hu


A pályázat célközönsége:
Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő vállalkozói engedéllyel rendelkező személy és civil szervezet.

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×