Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 20. szombat, Illés

Média11 Kft.

          

Média11 Kft.

I. SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYZETI ADATOK
Cím:

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. 209. iroda

Ügyvezető:

Molnár Krisztina

Telefon:

+361 381 1307

E-mail: media11@ujbuda.hu
Fő tevékenység:

A Média11 Kft.-t Újbuda Önkormányzata hozta létre azzal a céllal, hogy tájékoztassa a kerület lakosságát az őket érintő hírekről, eseményekről.

A Média11 Kft. médiumai:

Újbuda újság felelős szerkesztő: Tóth István Gergely

Impresszum: https://ujbuda.hu/sajtoszoba/impresszum

 https://ujbudaonline.hu/impresszum/

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A 2/2020. (III.16.) XI. ÖK. Polgármesteri határozat szerint 2020. március 16. napjával megalapításra került Média11 Kft. néven a média és kommunikációs feladatokat ellátó új gazdasági társaság. Ez a társaság látja el a nyomtatott és elektronikus, valamint vizuális médiaszolgáltatást, továbbá a kommunikációs tevékenységeket.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)

A Társaság médiaszolgáltatói tevékenységére vonatkozó jogszabály:

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Médiatörvény)

Dokumentumok:

ALAPÍTÓ OKIRAT

SZERVEZETI ÁBRA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Közszolgáltatások megnevezése, igénybevételének rendje, fizetendő díj mértéke:

https://ujbuda.hu/sajtoszoba/impresszum

A Társaságnál végzett vizsgálatok nyilvános megállapításai:

Nem volt ilyen vizsgálat.

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Dokumentumok:

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ ÉS 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

Összesített létszámra és juttatásokra vonatkozó adatok

A társaság vezetőjének és a felügyelő bizottság tagjainak díjazása:

Összesítő táblázat 2023

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott támogatások:

A Társaság nem nyújtott támogatást.
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyonhasznosítások:

Szerződés 1 - Szerződésmódosítás
Szerződés 2
Szerződés 5  - Szerződésmódosítás
Szerződés 7Szerződésmódosítás
Szerződés 8

Az európai unió támogatásával megvalósuló fejlesztések: Nem történt ilyen fejlesztés.

IV. SZABÁLYZATOK

Dokumentumok:

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATOK

KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS SZABÁLYAI

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI REND 2023
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSEK:

Az Újbuda újság és a 2021 februárral bezárólag megjelent Pont magazin teljes nyomdai közbeszerzési dokumentációja az EKR rendszerében megtalálható.

www.ekr.gov.hu

V. ARCHÍV DOKUMENTUMOK

A társaság vezetőjének és a felügyelő bizottság tagjainak díjazása:

Összesítő táblázat 2023
Összesítő táblázat 2022
Összesítő táblázat 2021
Összesítő táblázat 2020

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyonhasznosítások:

Szerződés 1
Szerződés 3 
Szerződés 3 - Szerződésmódosítás
Szerződés 4
Szerződés 6

Beszámolók, üzleti tervek:

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ ÉS 2022. ÉVI ÜZLETI TERV
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ ÉS 2021. ÉVI ÜZLETI TERV

ÜZLETI TERV 2020

EREDMÉNYZETVEZET 2020

Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

Összesített létszámra és juttatásokra vonatkozó adatok 2021
Összesített létszámra és juttatásokra vonatkozó adatok 2020

Alapító okirat:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Közzétételi szabályzat:

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

Panaszkezelés:

PANASZKEZELÉSI REND