Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 7. péntek, Amália

Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványokról

A hatósági bizonyítvány csak a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló lakás rendeltetési egység esetében kérhető, ezért fontos tisztában lenni azzal is, hogy mi tekinthető önálló rendeltetési egységnek, illetve mi minősül lakásnak.

Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványokrólAz egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9. napján megjelent módosítása a jegyzők hatáskörébe utalta a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó rezsikedvezmények igénybevételéhez szükséges, lakás rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítványok kiállítását. Az Újbudai Polgármesteri Hivatalban a feladatot az Építészeti-műszaki Osztály látja el (telefon: 1/372-4627; e-mail: emo@ujbuda.hu).


Milyen ingatlanra kérhető hatósági bizonyítvány?

A hatósági bizonyítvány csak a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló lakás rendeltetési egység esetében kérhető, ezért fontos tisztában lenni azzal is, hogy mi tekinthető önálló rendeltetési egységnek, illetve mi minősül lakásnak.

Az alábbiakban röviden ismertetjük az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait (105. §) és fogalom-meghatározását (1. melléklet 95. pont).

Az önálló rendeltetési egység meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést, mosogatást és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Kiegészítés:
Fontos tehát, hogy a hatósági bizonyítvány a legfeljebb négy lakást tartalmazó ingatlanon (telken) lévő épületekben összesen meglévő önálló lakások számát igazolja. Társasházban, szövetkezeti házban lévő lakásokra, illetve öt lakást vagy többet magába foglaló, egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan esetében nem adható ki.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egyes lakórészeknek nem csak a szükséges helyiségeket kell magukba foglalniuk, hanem azoknak önálló rendeltetési egységnek is kell lenniük. Az egymáson keresztül megközelíthető, illetve egymásba nyíló helyiségekkel rendelkező lakórészek nem minősülnek önálló rendeltetési egységeknek.*

Kérdés esetén javasoljuk, hogy a kérelem benyújtását megelőzően egyeztessenek munkatársainkkal a fentebb leírt elérhetőségek valamelyikén vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

Milyen módon nyújtható be a hatósági bizonyítvány iránti kérelem?

A kérelmek papír alapon személyesen vagy postai úton (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.), illetve elektronikus úton ügyfélkapun keresztül nyújthatók be – kiegészítés: az egyszerű e-mail, mint elektronikus azonosítás nélküli ügyintézési forma, erre nem alkalmas –, és a kérelmező vagy képviselője azonosításához szükséges adatokon és elérhetőségeken túl tartalmazniuk kell a kérelmezett hatósági bizonyítvány tárgyát képező ingatlan címét és helyrajzi számát, a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon meglévő az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számára vonatkozó nyilatkozatot, továbbá a kért hatósági bizonyítvány felhasználásának célját (családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevétele).

A kérelmező címe mellett javasoljuk telefonos és/vagy e-mail elérhetőségének megjelölését is, hogy felmerülő kérdés esetén, illetve a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében munkatársaink felvehessék a kapcsolatot.A kérelem benyújtásához javasoljuk a mellékelt formanyomtatvány használatát:
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem
Figyelemfelhívás

A kormányrendelet 7/A. §-ában leírtak alapján a hatósági bizonyítvány csak a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevétele céljából használható fel, valamint a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Ebből következően az igazolás nem alkalmas lakásmegosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére, és nem jogosítja fel a kérelmezőt építési tevékenység végzésére vagy rendeltetésváltoztatásra.


A jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény jogkövetkezményekkel jár, valamint komoly többletköltségeket eredményez:


A jogszabály rögzíti, hogy a lakossági fogyasztó a kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. Ha az ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×