Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 7. vasárnap, Róbert

Tájékoztató „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projektről

           

TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló

EFOP-1.9.3-VEKOP-17 „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projektrőlA Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által megvalósított az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projekt) elsődleges célja, a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életesélyeinek (ezen belül elhelyezkedési esélyeinek) növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, hatékonyabbá tételével, amelyet kiegészít a megváltozott munkaképességű személyek szolgáltatás alapú fejlesztése, hozzájárulva foglalkoztatásuk élénkítéséhez.

A program megvalósítására az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program 1.9. intézkedése keretében az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított 920 892 705 Ft használható fel.

A projekt keretében kifejlesztésre kerül egy, kifejezetten a megváltozott munkaképességű személyek és őket alkalmazni kívánó munkáltatók számára szolgáló Foglalkozási Rehabilitációs Portál, mely szintén hozzájárul az ügyfelek munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez, a munkaerő-kereslet és -kínálat illesztéséhez. Széles körű hozzáférhetősége révén elérhetővé teszi a szükséges információkat és speciális, innovatív szolgáltatásokat a megváltozott munkaképességű személyek vagy bármely érdeklődő, továbbá szolgáltató szervezetek és munkáltatók képviselői számára.

A munkaerő kínálat fejlesztése keretében a megváltozott munkaképességű személyek, mint a projekt ügyfél alapú célcsoportja számára a 327/2011. (XII. 29.) Kormányrendeletben meghatározott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtására kerül sor.

A projektbe bevonhatóak azon megváltozott munkaképességű személyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

aki megfelel a projekt Felhívásában megfogalmazott célcsoport feltételeknek:

egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, (B1, B2, C1, C2, D, E kategória), vagy

legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkeznek, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy

munkaképesség-csökkenésük 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt. A munkaképesség-csökkenés (MKCS) mértékét 2008 előtt állapította meg az erre kijelölt hatósági szerv, vagy

fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek, vagy

a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 38/C. § szerint a komplex minősítés alól mentesülők rokkantsági ellátásuk időtartama alatt,

állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Budapest-Pest megyében van bejelentve, és

foglalkoztatásban nem állnak,

és vállalja a EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projektben a részvételt, erre vonatkozóan írásbeli megállapodást köt, és a továbbiakban a megállapodásban foglaltakat teljesíti.

Megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtható szolgáltatások és költségtérítés:

A program keretében, széleskörű, egyénre szabott komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és mentori szolgáltatás igénybevételére van lehetőség.

Utazási költségtérítésként megtérítjük a szolgáltatásban való részvételhez kapcsolódó utazás költségeit.

Fentieken túlmenően, Munkatársaink személyre szabottan segítenek Önnek:

a munkaerő-piaci ismereteinek és képességeinek fejlesztésében,

az önéletrajzírásban és az állásinterjúra való felkészülésben,

munkavállaláshoz kapcsolódó problémáinak és nehézségeinek leküzdésében,

az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában és megtartásában,

a betanulásban és a munkahelyi beilleszkedésben.


A Közép-magyarországi régió irodájában történő érdeklődése, megjelenése során az első alkalommal kérjük, hogy hozza magával:

· az ellátást megállapító vagy elutasító határozatot, hatósági bizonyítványt, komplex minősítését,

· szakértői bizottság szakvéleményét, vagy szakhatósági állásfoglalását,

· személyes okmányait és iskolai/szakmai végzettségét igazoló iratait.


Szolgáltatások helyszínének elérhetősége
:

Irodánk címe Munkatársunk E-mail
. KOMONDY TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF komondy.zoltan@szgyf.gov.hu
0630/649-0515


További kérdéseivel kérjük, keresse (telefonon, e-mailben) a projekt munkatársait!

LEGFRISSEBB
×