Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 11. hétfő, Árpád

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítés keretében indult családsegítés során, lehetőség szerint a család minden tagjával kapcsolatba kell lépni, így a szolgáltatásoknak a gyermekekre is ki kell terjedni.

Kiskorú személyre a családsegítés csak akkor terjedhet ki, ha kiskorú családtagjainak ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei- a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatóak.

 

A családsegítés keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

• Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást

• Az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,

  továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, az ezzel kapcsolatos

  információk nyújtását, pályázatok, kérelmek, környezettanulmányok, gondozási tervek továbbítását

• Családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának
   elősegítése érdekében
•  Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését

• A tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási

  problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek,

  a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére

  tanácsadás nyújtását

• A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,

  konfliktuskezelő mediációs  programokat és szolgáltatásokat

• A szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények,

  a gyermekjóléti központ, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtói szolgálat,

  valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben

• A kapott jelzések alapján felkeressük az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés

  problémákkal küzdő személyeket, családokat – szükség esetén a feltárt problémákat jelezzük

  az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságok, intézmények felé

• Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára Álláskeresők Teaháza csoportfoglalkozást

  működtetünk heti rendszerességgel

• A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számára közérdekű önkéntes munka

  megszervezését valamint ezzel kapcsolatos koordinációt látunk el

• A társasházakban élő, pszichiátriai betegségben szenvedő,

  életmódjával a lakóközösséget zavaró személyek, valamint az érintettek megsegítése,

  problémáik kezelése érdekében kidolgoztuk a Védett Otthonok Közösségét Segítő

  (VOKS)  projektet és protokollt

 

 

Szakmai vezető:  Böröczkiné Sági julianna

Családgondozók:

• Baranyai Ágnes• Kovács Henrietta
• Csábi Lilla• Kulcsár Sándor
• Csanálosiné Hajdú Zsuzsanna• Lócziné Farkas Zsuzsanna
• Diószegi Andrea• Németh Erika
• Eszenyi Zsolt• Ónody Zsófia
• Ferenczi Ágnes• Szegedi Péterné
• Gerei Ákos• Vattay Gabriella

Asszisztensek:

• Antalné Erdődi Ildikó
• Dankai Józsefné
• Tóth Andrea