Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 30. hétfő, Zalán

Előterjesztések és meghívó a 2017.04.27-ei rendes testületi ülésre

Előterjesztések és meghívó a 2017.04.27-ei rendes testületi ülésre

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Képviselő-testület rendes ülés - 2017. április 27. 09:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Bizottsági tagcsere
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
2. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
3. Rendeletalkotás a Budapest XI., Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca - Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
4. Városrendezéssel összefüggő rendeletek módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
5. Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
6. A fás szárú növények védelméről szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
7. Szociális rendeletek módosítása
   7.1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, mint alpolgármester;
   7.2. A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, mint alpolgármester;
   7.3. A lakáscélú kamatmentes önkormányzati kölcsönről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, mint alpolgármester;
8. Oktatáshoz kapcsolódó rendeletek módosítása
   8.1. Az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: dr. Molnár László, mint alpolgármester;
   8.2. A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, mint alpolgármester;
9. Az "Életjáradék lakásért" koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Molnár László, mint alpolgármester;
10. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Molnár László, mint alpolgármester;
11. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
12. Az iskolák vagyonkezelésbe adására kötött szerződés kiegészítése
Előterjesztő: dr. Molnár László, mint alpolgármester;
13. Beszámoló a VICUS XI. Közalapítvány 2016. évi közhasznú tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Molnár László, mint alpolgármester;
14. Budapest XI., Csíkihegyek u. 13-15. szám alatti iskolaépületben elhelyezkedő helyiség vagyonkezelésbe adása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
15. Pályázat benyújtása belterületi utak, járdák, hidak felújítására kiírt pályázatra
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
16. Közterület-használati ügyek
   16.1. A Budapest XI., Fehérvári út (4158/39) hrsz.-ú közterületen elhelyezkedő vendéglátóipari terasz hosszú távú közterület-használata (RAXVID Bt.)
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
   16.2. A Budapest XI., Nándorfejérvári út (3969/20) hrsz.-ú közterületen elhelyezkedő közösségi kert hosszú távú közterület-használata (Összefogás Újbudáért Egyesület)
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
17. A Budapest XI., Kelenföldi út 32. szám alatti ingatlan apportálása a BUDA-HOLD Kft.-be
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
18. Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés projekt tárgyában a Fővárosi Önkormányzattal megkötött megállapodások módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
19. A Budapesti út - Budaörsi út - Felsőhatár utca - Alsóhatár utca új körforgalmú csomópont megépítéséhez szükséges pénzeszközátadási szerződés megkötése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
20. Javaslat Budapest Településszerkezeti Terve és a Fővárosi Rendezési Szabályzat eseti módosítására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
21. Alapítványok támogatása
   21.1. A Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
   21.2. Partnervárosi gyerekek táboroztatása alapítványok támogatásán keresztül
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
   21.3. Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
22. Emlékmű elhelyezésének jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
23. Európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása
Előterjesztő: Szabó György, mint képviselő;
24. Tulajdonosi hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
25. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
26. Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, mint jegyző;
Zárt ülés
27. „Újbuda környezetének védelméért” elismerő cím adományozása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
28. Fellebbezések magánterületi fakivágások ügyében
   28.1. Illegális fakivágás ügyében fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
   28.2. Végrehajtás elleni fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
29. Településképi bejelentési ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
30. A Budapest XI., Bajmóci utca közterület-használata ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
LEGFRISSEBB
×