Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 8. szerda, Dénes

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2019.03.21-ei testületi üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2019.03.21-ei testületi üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Képviselő-testület rendes ülés - 2019. március 21. 09:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Beszámoló a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
2. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
3. Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az „Újbuda” név és a városrészek nevének felvételéről és használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
4. Költségvetést érintő döntések
   4.1. Döntés a „Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák Között” című projekt önrészéről
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
   4.2. I-CARE SMART projekt indítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
   4.3. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
5. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
6. A Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
7. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
8. Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések és közművelődési megállapodás módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
9. Budapest XI., Dombóvári út (3925/4) hrsz.-ú közterület parkolóként való hosszú távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
10. A 105/2017. (V. 25.) XI.ÖK határozat módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
11. Budapest XI. kerület, Csíkihegyek utca 13-15. szám alatti volt judo helyiség vagyonkezelési szerződésének módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
12. BudaPart fejlesztési területen elhelyezkedő magánutak közhasználat céljára történő átadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
13. Pályázat kiírása az Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyére
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
14. Sasadi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
15. Szén-monoxid mérgezések megelőzése Újbudán
Előterjesztő: Gajárszki Áron, képviselő;
16. 2019. évi közművelődési támogatások
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
17. Alapítványok támogatása
   17.1. Partnervárosi gyermektáborok alapítványi támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
   17.2. Kortárs Építészeti Központ Alapítvány támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
18. Tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba adása a Magyar Állam részére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
19. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
20. Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
Zárt ülés
21. Szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
22. Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, bizottsági elnök;
23. Javaslat „Újbuda közbiztonságáért" elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
LEGFRISSEBB
×