Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 21. szerda, Sámuel, Hajna

Szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátást nyújtó intézmények

 Szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátást nyújtó intézmények

a) Étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek és demens, valamint fogyatékos személyek nappali ellátása


Újbudai Szociális Szolgálat

Címe: 1119 Budapest, Keveháza u. 6.
Telefon/faxszáma: +361 203-1327
E-mail: info@uszosz.ujbuda.hu
Honlap: https://uszosz.ujbuda.hu/
Megközelíthető: 103, 114, 214, 213, valamint 173-as buszokkal, 49-es villamossal

Törzskönyvi nyilvántartás

Tanúsítvány

A település szerkezetéhez igazodva hét helyszínen lehet elérni szolgáltatásaikat:

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek és demens, valamint fogyatékos személyek nappali ellátása.

Az igénybevételi kérelem az intézmény vezetőjénél nyújtható be telefonon vagy személyesen, illetve e mailben is kérhető formanyomtatvány. Felvilágosítást kaphat az érdeklődő valamennyi helyszínen.

Szolgáltatásaik igénybevételét Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2014.(V.28.)XI.ÖK sz. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.Szolgáltatások városrészek szerint:

Újbudai Szociális Szolgálat - székhely
Keveháza telephely

Cím: 1119 Budapest, Keveháza u. 6.

Vezető: Szabó Imréné Marika

Telefon: 786-6325
Megközelíthető:
103, 114, 173, 213, 214-es autóbuszokkal, 49-es villamossal

A helyszínen elérhető szolgáltatások:
• idősek nappali ellátása (idősek klubja) – napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges
• étkeztetés – helyben fogyasztással
Tel.: +361 786-6325
E-mail: kevehaza.idosklub@uszosz.ujbuda.hu

• nappali ellátás demens személyek számára – napközbeni tartózkodás, szociális segítségnyújtás és étkezés igénybevétele lehetséges
Tel.: +361 203-1327
E-mail: demensklub@uszosz.ujbuda.hu

• házi segítségnyújtás – bejelentkezés, információnyújtás, egyeztetés a lakáson történő gondozással és segítő tevékenységgel kapcsolatban
Tel.:+361 203-1327, +361 788-5148, +361 786-8055
E-mail: kevehaza.hsny@uszosz.ujbuda.hu, budafok.hsny@uszosz.ujbuda.hu

• támogató szolgáltatás fogyatékos személyek számára – bejelentkezés, információnyújtás, egyeztetés a lakáson történő gondozással, segítő tevékenységgel, személyi szállítással kapcsolatban
Tel.: +361 203-1327
E-mail: tamogato@uszosz.ujbuda.hu

• étkeztetés szervezése – az egész kerületre vonatkozóan szervezi a helyben fogyasztott, a különböző helyszínekről elvitt és a szállítással történő étkeztetést
Tel.: +361 481-0505, +3670 492-0366
E-mail: etkeztetes@uszosz.ujbuda.hu


Albertfalva telephely
Cím: 1116 Budapest, Kisújszállás u. 10.
Vezető: Kasnyík Anna
Telefon:
789-2951
Megközelíthető:
7, 114, 213, 214-es autóbuszokkal, 18, 41, 47-es villamos
A helyszínen elérhető szolgáltatások:
• idősek nappali ellátása (idősek klubja) – napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges
• étkeztetés – helyben fogyasztással
Tel.: +361 789-2951
E-mail: albertfalva.idosklub@uszosz.ujbuda.hu

Tanúsítvány

Szent Imre-város telephely

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 43-45. VI. lépcsőház
Vezető: Polgár Tiborné
Telefon:
789-2055
Megközelíthető:
153, 212, 250-es autóbuszokkal, 61-es villamossal
A helyszínen elérhető szolgáltatások:
• idősek nappali ellátása (idősek klubja) – napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges
• étkeztetés – helyben fogyasztással
Tel.: +361 789-3022
E-mail: szentimre.idosklub@uszosz.ujbuda.hu

Tanúsítvány

Gazdagrét telephely

Cím: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.
Vezető: Geréb Gerda
Telefon:
788-2589
Megközelíthető:
8, 139, 153, 239-es autóbuszokkal
A helyszínen elérhető szolgáltatások:
• idősek nappali ellátása (idősek klubja) – napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges
• étkeztetés – helyben fogyasztással
Tel.: +361 786-6084
E-mail: gazdagret.idosklub@uszosz.ujbuda.hu
• házi segítségnyújtás – bejelentkezés, információnyújtás, egyeztetés a lakáson történő gondozással és segítő tevékenységgel kapcsolatban
Tel.: +361 786-6530
E-mail: gazdagret.hsny@uszosz.ujbuda.hu

Tanúsítvány

Kenderes telephely

Cím: 1116 Budapest, Kenderes u. 4.
Vezető: László Gábor
Telefon:
789-2055
Megközelíthető:
7, 114, 213, 214-es autóbuszokkal, 18, 41, 47-es villamos
A helyszínen elérhető szolgáltatások:
• idősek nappali ellátása (idősek klubja) – napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges
• étkeztetés – helyben fogyasztással
Tel.:+361 789-2055
E-mail: kenderes.idosklub@uszosz.ujbuda.hu,
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás– bejelentkezés, információnyújtás, egyeztetés a lakáson történőgondozással és segítő tevékenységgel kapcsolatban
Tel.: +361 786-5472
E-mail: kenderes.hsny@uszosz.ujbuda.hu   jelzo@uszosz.ujbuda.hu
Tanúsítvány


Szociális Étkezde – az ellátottak számára nyitva álló helyiség (Kelenföld-városközpont)

Cím: 1116 Budapest, Mérnök u. 40.
Megközelíthető: 103, 114, 173, 213, 214-es autóbuszokkal,18, 41, 47-es villamossal
A helyszínen elérhető szolgáltatás:
• étkeztetés – helyben fogyasztással és elvitellel
Tel.: +361 481-0505, +3670 492-0366
E-mail: etkeztetes@uszosz.ujbuda.hu
Tanúsítvány


Kelenföldi Szociális Ház

Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59.

  • Fogyatékos személyek nappali ellátása

Tel.: 06-70-492-0450

Vezető: Tóth-Bita Zsuzsanna

kelenfonap@uszosz.ujbuda.hu

Megközelíthető: 103, 114, 173, 213, 214-es autóbuszokkal

A helyszínen elérhető szolgáltatások: fogyatékos személyek nappali ellátása – súlyos-halmozottan sérült személyek számára 6 éves kortól napközbeni tartózkodás, gondozás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges

  • Pszichiátriai problémákkal élők nappali ellátása

Tel.: 06-70-492-0448

Vezető: Pásztori Attila

Megközelíthető: 103, 114, 173, 213, 214-es autóbuszokkal

A helyszínen elérhető szolgáltatások: pszichiátriai betegek nappali ellátása - napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges


b) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások


Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Címe: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.

Telefonszáma: +36 1 688 6990

E-mail: hszk@hszk.ujbuda.hu

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8-tól 18 óráig

kedd: 8-18 óráig

szerda: 13-17 óráig

csütörtök: 8-17 óráig

péntek: 8-13 óráig

Szolgáltatások: gyermekjóléti alapellátás: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ feladatai

Megközelíthető: 4-es villamossal, 33-as 212-es, 103-as és 154-es buszokkal.

Törzskönyvi nyilvántartás

Tanúsítvány

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ integrált intézmény, melyben két önálló szakmai egység működik, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-jétől. Mindkét szakcsoport Újbuda lakosainak nyújt segítséget és a szociális alapellátás, személyes gondoskodás feladatát látja el.

Az intézmény minden hétköznap nyitva áll a lakosok számára reggel 8.00 órától 18.00 óráig. Nyitvatartási időn túl és hétvégén készenléti ügyeletet működtet, melyet a 06-304-59-50-90-es telefonszámon lehet hívni.

Személyesen az 1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d. szám alatt kereshetik fel az intézményt, ahol magasan képzett szakemberek (többek között: szociális munkások, szociálpedagógusok, szociálpolitikusok, pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek) várják a gondokkal, problémákkal küzdő lakosokat.

A Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak: nevelési problémák, családi konfliktusok, iskolai, beilleszkedési, tanulási problémák, deviáns magatartás, továbbá anyagi gondok, közüzemi díjhátralékok, szenvedélybetegségek, lakhatási nehézségek, munkavállalási nehézségek, életvezetési problémák, krízis helyzetek megoldásában.

Amennyiben alapellátás keretén belül nem tudják a kialakult problémákat megoldani, úgy segítik a hozzáférést a speciális ellátási formákhoz, megoldási módokhoz.

A Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai a hatósági intézkedések végrehajtásában, például elhanyagolás, bántalmazás, miatt bekövetkező veszélyeztetettség megszüntetése érdekében nyújtanak segítséget, látnak el feladatokat.

A szociális segítőmunka folyamatába, a gyermekvédelmi ügyekbe bevonhatók az intézmény más szakemberei is: jogász, pszichológus, pszichiáter, családterapeuta, mediátor vagy kineziológus is.

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásai ingyenesek és egyéb térítési díjaktól is mentesek.

A különböző szolgáltatások alapvetően az önkéntes együttműködés elve alapján vehetők igénybe, azonban bizonyos esetekben, kiskorú veszélyeztetettsége esetén hatósági intézkedés kezdeményezhető.

Az intézmény a jelzőrendszer működtetője, fontos koordinációs feladatot is ellát a különböző állami vagy civil szervezetek, alapítványok, egyházak között is.

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központhoz fordulóknak nyugodt, kulturált környezetet biztosítunk az ügyintézéshez, problémáik megoldásához.


c) Ápolás, gondozást nyújtó intézmények (Idősek otthona)


Újbudai Idősek Háza

Címe: 1115 Budapest, Fraknó utca 7.
Telefonszáma: +361 371-2890
Faxszáma: +361 371-2891
E-mail: felvi@idosekhaza.ujbuda.hu
Megközelíthető: 7, 58, 114, 173, 173/E, 213, 214 jelzésű autóbusszal (Szent Imre Kórház megálló)

Törzskönyvi nyilvántartás

Tanúsítvány
    

Az Újbudai Idősek Háza az 1993. évi III. törvényben szabályozott szakosított szociális ellátások közül:

  • időskorúak ápoló gondozó otthona (Idősek otthona 67 férőhely) és
  • átmeneti elhelyezést biztosító Időskorúak gondozóháza (18 férőhely)

ellátásokat biztosít.


Az intézményi ellátás célja az időskorúak számára - amennyiben saját otthonukban önmaguk ellátásáról családi segítséggel és/vagy a szociális alapellátás szolgáltatásai igénybe vételével (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat) időszakosan, vagy véglegesen nem képesek gondoskodni - intézményi keretek között nyújtsunk segítséget, az állapotuknak megfelelő fizikai-, egészségügyi-, mentális gondozás keretében az indokolt és szükséges szolgáltatások biztosításával.


A gondozóházi felvétel – többek között - a családban gondozott idős hozzátartozó számára nyújt biztonságos elhelyezést, amennyiben a gondozó családtag betegsége vagy egyéb kötelezettsége miatt időszakosan nem tudja ellátni feladatát.


Alapszolgáltatásaink:


Fizikai ellátás keretében
: lakhatás (összkomfortos egy/kétágyas lakrészekben) biztosítása, a lakrészek beosztása: előszoba, fürdőszoba, lakószoba. Az előszobában konyhabútor és beépített szekrények. Az akadálymentesített fürdőszobában zuhanyzó, mosdó és WC található. A lakószobák világosak, bútorozottak, a földszinti és I. emeleti szobákhoz erkély kapcsolódik. Heti-, szükség szerint napi takarítás. A lakrészekben a telefon és a TV szolgáltatás használatának lehetősége kiépített. Napi ötszöri étkezés, orvosi javaslatra diéta, az intézmény ebédlőjében kerül kiszolgálásra. Amennyiben az egészségi állapot indokolja, az étkezést a lakószobában biztosítjuk. Közreműködés személyi higiéné biztosításában (szükség esetén segítségnyújtás a tisztálkodásban, piperemosás, vasalás, napi-, heti-, szezonális takarítás). Bevásárlásban segítségnyújtás.


Az intézmény háromszintes épületét nagy kert veszi körül. Az épületen belül tágas közlekedők és közösségi célú helyiségek találhatók: ebédlő, társalgó, könyvtár, szolgáltató helyiségek. Az épületen belüli közlekedést két lift segíti. Az ellátást igénybe vevők biztonságát szolgálja a folyamatos portaszolgálat, a lakószobákban felszerelt nővérhívó és a tűz-, és füstérzékelő-rendszer működtetése.


Egészségügyi alapellátás
helyben történő biztosítása: folyamatos nővérszolgálat, házi orvosi ellátás, bizonyos egészségügyi szakellátások: pszichológus, pszichiáter, különböző szakrendelések, szűrővizsgálatok valamint gyógytorna megszervezése helyben. Az intézményben, amennyiben az egészségi állapot indokolja, két ágyas lakrészben élők esetében betegszobai elhelyezés lehetősége is fennáll.


Mentális gondozás
keretében: felvilágosítás, információ nyújtás, közvetítés, különböző kulturális, tematikus programok, kiscsoportos foglalkozások szervezése egyéni esetkezelés, kapcsolattartás családtagokkal, önkéntesekkel.


Az intézmény alapfeladatán túli, az életvitelt segítő egyéb önköltséges szolgáltatások is rendelkezésre állnak a lakók számára (fodrász, gyógypedikűr, kozmetika, gyógymasszőr, valamint személyszállítás)


Az Idősek otthonába az elhelyezés iránti kérelmet Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) keresztül lehet benyújtani. Felvételt kizáró ok: demencia, és/vagy egyéb pszichiátriai kórkép fennállása.


Időskorúak gondozóháza iránti elhelyezés kérelmet az Újbudai Idősek Házában (1115 Budapest, Fraknó u. 7.) lehet benyújtani, hétfőtől-csütörtökig 9-15 óra között, pénteken 9-13 óra között. Felvételt kizáró ok: demencia, egyéb pszichiátriai kórkép fennállása.


A jelentkezés adminisztrációs feltételeiről, a felvételi eljárásról, bővebb információ hétfőtől-csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-13 óra között személyesen, valamint telefonon 06-1/371-2897 vagy 06-70/669-4943 és e-mailben felvi@idosekhaza.ujbuda.hu a szociális és mentálhigiénés csoport munkatársaitól kérhető.

 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

I. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16., levelezési cím: 1112 Budapest, Pf.: 99.
II. 1112 Budapest, Rupphegyi út 7.
III. 1115 Budapest, Bánk bán u. 12-20.

Mentálhigiénés és szociális csoport elérhetősége:
Telefon: +361 309-5792, fax: +361 309-5793,
e-mail.: szoccsop@kamerdo.hu
web: www.kamerdo.hu
Személyesen: hétfőtől-csütörtökig 8-14 h-ig, pénteken 8-12 h

Intézménybe való jelentkezés feltétele: budapesti bejelentett lakcím.

Az intézményi elhelyezési kérelem a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjánál (FECS) (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. földszint) adható be.
Telefon: +361 374-0077

Zöld szám: +36 80 203-077

Fax: +361 374-0078., E-mail: fecs@budapest.hu
Ügyfélfogadás: hétfő: 12-17, kedd, szerda, csütörtök: 9-16, péntek: 8-11 óráig

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapok az intézmény honlapjáról letölthetők: www.kamerdo.hu

    
Katolikus Caritas XXIII. János Szeretetotthon
Címe: 1112 Budapest, Dayka G. u. 102-104.
Telefonszáma: +361 319-2533, +361 319-0604, +3630 755-3193
Megközelíthető: 59-es villamossal, 8-as autóbusszal
Érdeklődni munkanapokon: 9-15 óráig

    
Szent Lujza Szeretetotthon

Címe: 1118 Budapest, Ménesi út 27.
Telefonszáma: +361 466-5611
Fax: +361 466-7615

Karitatív tevékenységet végző szervezetek

    
Nappali ellátás, átmeneti ellátás, lakóotthon fogyatékos személyek részére
    

Down Alapítvány
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

   
Székhely

Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 14.
Telefonszáma: +361 363-6353
Honlap: www.downalapitvany.hu
E-mail: down@downalapitvany.hu

   
1. számú Átmeneti és Napközi Otthon

Címe: 1116 Budapest, Szalóki utca 53.
Telefonszáma: +361 208-5622
E-mail: szaloki@downalapitvany.hu
Megközelíthető: 41, 47 és 18-as villamossal, 114, 213 és 214-es autóbusszal (Fonyód utcai megálló)

   
Foglalkoztatási Centrum (telephely)

Címe: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 15.
Telefonszáma: +361 787-4743
E-mail:down@downalapitvany.hu
Megközelíthető: Móricz Zsigmond Körtértől 5 perc séta

   
Down Alapítvány Andor utcai Lakóotthon

Címe: 1116 Budapest, Andor utca 6.
Telefonszáma: +36 20 362-0775
Megközelíthető: 41, 47 és 18-as villamossal, 114, 213 és 214-es autóbusszal (Andor utcai megálló)

A kerületben napközi otthont, átmeneti otthont és lakóotthont működtet. Az értelmileg sérült emberek tartós ápolását, gondozását, nappali ellátását, foglalkoztatását biztosítja.

    
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány
Értelmi fogyatékosok Árpádházi Szent Margit Napközi Otthona

Címe: 1116 Budapest, Rátz László út 73.
Telefonszáma: +361 208-1793
Megközelíthető: 7 autóbusszal, 47-es, 18-as, 41-es villamossal
E-mail: szeseta@gmail.com

   
Szent Mihály Lakóotthon

Cím: 1116 Budapest, Derzsi u. 4.
Telefon: +361 204-6743
Megközelíthető: 18-as, 41-es, 47-es villamosokkal, 114-es, 213-as és 214-es buszokkal.

Az Alapítvány értelmileg akadályozott és halmozottan sérült emberek ellátását, gondozását, nevelését végzi. Kéthetente szombatonként összejöveteleket és hitoktatást szerveznek, melyeken sérültek, szülők és segítő fiatalok közösen vesznek részt. Szakemberek képzését, fejlesztését biztosítja.

    

Utcai szociális munka és nappali ellátás hajléktalan személyek részére

    
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél Budai Központ

Címe: 1118 Budapest, Rimaszombati út 15/a.
Intézmény neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális Központ
Megközelíthető: Sasadi út felől: 139, 140, 140A, 250, 40, 40E, 41, 53-as autóbusszal,
a Kelenföldi pályaudvar felől: M4-es metróval, 103 busszal, 19-es,
49-es villamossal
Telefonszáma: +361 206-5729
Honlap: www.maltai.hu
E-mail: biro.peter@maltai.hu

Az intézmény hajléktalanok számára nappali melegedőt működtet a nyári időszakban hétköznapokon 8:30-14:30, a téli időszakban 8:30-15:30 óra között.

   
Fiatalok Önsegítő Egyesülete

Címe: 1119 Budapest, Major utca 37.
Telefonszáma: +361 206-0379
Megközelíthető: 7-es, 173-as autóbusszal

Az egyesület 19 férőhellyel átmeneti szállót működtet, valamint 65 fő hajléktalan nappali ellátását biztosítja.

   
Menedékház Alapítvány Nappali Melegedő

Címe: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület, fszt.
Telefonszáma: +361 248-0347
Megközelíthető: 87, 87A, 187 buszok, 41. villamos
Honlap: www.menedekhaz.hu
E-mail: nappaliejjeli@menedekhaz.hu
Nyitva tartás: H-V: 9-17

Közösségi, Alacsonyküszöbű és Nappali ellátások szenvedélybetegek részére

   
Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
   
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Közösségi Ellátó Részleg
Címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 96.
Telefonszáma: +361 361-4252 és +361 466-4455
Intézmény neve: RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Nappali Ellátó Részleg
Címe: 1115 Budapest, Csóka utca 5.
Telefonszáma: +361 248-0825, Fax: +361 248-0824
Megközelíthető: 19-es, 49-es villamossal
E-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu
    
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Alacsonyküszöbű Ellátó Részleg
Cím: 1115 Budapest, Csóka utca 5.
1114 Budapest, Bartók Béla út 96.
Telefonszáma: +361 466-4455, +361 248-0824
Megközelíthető: 19-es, 49-es villamossal
E-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu

    

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsősorban az alkohol-, a drog-, a gyógyszerfüggő, étkezési zavarral küzdő, játékszenvedély-betegek és egyéb addiktív problémával küzdő személyek és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, közösségi és nappali ellátását biztosítja.
A szolgálat célja az egészségügy és a szociális ellátások együttműködése a szenvedélybetegek teljes körű ellátásában.

   
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (hajléktalan személyek részére)

   
Baptista Integrációs Központ

Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 107.
Telefonszáma: +361 204-0155
E-mail:szocmunkasok.ujbuda@gmail.com

    
Telephelyek címei:

   
Hajléktalanok Átmeneti Szállásai:
Újbuda: 1117 Budapest, Budafoki út 107.
Soroksár 1.: 1239 Budapest, Grassalkovich u. 294.
Soroksár 2.: 1239 Budapest, Grassalkovich u. 294.
Csepel: 1211 Budapest, Déli u. 14.

   
Kiléptető Szálló:
1203 Budapest, Baross u. 2.

   
Családok Átmeneti Otthonai:
1134 Budapest, Lőportár u. 1.

   
BMSZKI Kocsis Utcai Átmenti Szálló

Címe: 1119 Budapest, Kocsis utca 26.
Telefonszáma: +361 382-7490
E-mail: kocsisszallo@bmszki.hu

   
Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthona I. – II.

Címe: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület, 1. és 2. emelet
Telefonszáma: +361 248-0446; +36 30 863-6501; Fax: +361 248-0447
Megközelíthető: 87, 87A, 187 buszok, 41. villamos
Honlap: www.menedekhaz.hu
E-mail: menedekhazcsao@gmail.com

Nyitvatartási idő: Hétfőtől vasárnapig 0.00 – 24. 00 óráig

   
Menedékház Alapítvány Éjjeli Menedékhely

Címe: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület, fszt.
Telefonszáma: +361 248-0347
Megközelíthető: 87, 87A, 187 buszok, 41. villamos
Honlap: www.menedekhaz.hu
E-mail: nappaliejjeli@menedekhaz.hu
Nyitva tartás: H-V: 18-09

   
Gyermekvédelmi intézmények

   
Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület

Címe: 1102 Budapest, Liget u. 6-10.
Telefonszáma: +361 343-6680, +36 20 470-1199, +36 70 317-5354
Megközelíthető: 9-es busz, 28-as, 37-es villamos
Honlap:www.feherkereszt.hu
E-mail:egyesulet@feherkereszt.hu

Az egyesület jelenleg 60 befogadó családból álló helyettes szülői hálózata Budapest
XI. kerület területén lakóhellyel rendelkező, krízishelyzetbe került családok gyermekei számára nyújt teljes körű, éjjel-nappali gondozást.

   
Krízis Alapítvány

Címe: 1225 Budapest, Nagytétényi út 266.
Telefonszáma: +361 207-1825
Megközelíthető: 3-as autóbusszal
Honlap:www.krizisalapitvany.hu
E-mail:krizis@freemail.hu

   
Az Alapítvány Budapest XI. kerület területén lakóhellyel rendelkező, krízishelyzetbe került, hatodik életévüket betöltött önkiszolgálásra képes kiskorúak részére, legfeljebb tizennyolcadik életévük betöltéséig átmeneti gyermekotthoni elhelyezést, gondozást, valamint foglalkoztatást nyújt. Befogadhat továbbá 0-10 év közötti gyermeket átmenetileg otthontalanná vált gondviselővel, illetve várandós anyát.

   
Anyaoltalmazó Alapítvány

Címe: 1201 Budapest, Török Flóris utca 228.
Telefonszáma: +361 283-0194
Megközelíthető: 23-as autóbusszal a Boráros tértől
Honlap:www.anyaoltalmazo.hu
E-mail:anyaolt@enternet.hu

   

Az Alapítvány a Budapest Főváros XI. kerületében állandó lakóhellyel rendelkező, krízishelyzetbe került családok elhelyezését biztosítja 80 férőhelyes otthonában.

   
Megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, illetve fogyatékos személyek foglalkoztatása

   
Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Telefonszáma: +361 372-7640
Megközelíthető: 41-es, 53-as, 87-es, 87/A-as, 250-es,150-es autóbusszal
E-mail:ujbudaprizma@ujbudaprizma.hu
Honlap:www.ujbudaprizma.hu

    

A társaság Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezete, amelyet a hátrányos helyzetű, valamint a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása céljából alapítottak.
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. fő célkitűzése, hogy az egészségkárosodott, illetve a megváltozott munkaképességű személyek valós és értékteremtő foglalkoztatása biztosítva legyen védett keretek között.

    

Segítő tevékenységet végző szervezetek

   
Vicus XI. Közhasznú Alapítvány

Címe: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Telefonszáma: +361 372-3454

    

A Közalapítvány segíti a XI. kerületben élő nagycsaládosokat, a kisnyugdíjasokat, a fogyatékkal élő személyeket, a pályakezdő fiatalokat, az önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe került embereket, családokat, a különböző kulturális és közoktatási intézményeket. A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni, az erre rendszeresített pályázati lap kitöl­tésével. Az alábbi támogatásokra lehet pályázni: havi fűtéstámogatásra, díjhátralék csökkentésére, krízis segélyre, valamint szervezeteknek egyéb támogatásra. Az Alapítvány télen tüzelőfát biztosít a rászoruló családoknak.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban a VICUS XI. Közalapítvány irodájában (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.) kedden és csütörtö­kön 16 és 18 óra között lehet benyújtani.

   
Magyar Vöröskereszt Budapest, Budai régió, XI. kerületi kirendeltség

Címe: 1113 Budapest, Erőmű utca 8.
Telefonszáma: +361 209-42-50
E-mail:ujbuda@voroskeresztbp.hu
Honlap:www.voroskeresztbp.hu
Facebook:www.facebook.com/mvkbuda
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9-15h

   
Katolikus Karitász Adománybolt

Cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
Email:office@caritas.org.hu
Honlap:http://www.karitasz.hu
Facebook:http://www.facebook.com/karitasz
Nyitva tartás: K-P: 10-18 Szo: 8-14

   
HÉRA Alapítvány

Levélcím: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 16.
Telefonszáma: +361 225-17-70
Faxszáma: +361 255-17-71
E-mail:heraalap@t-online.hu
Honlap:www.heraalap.hu

   

Az Alapítvány kisösszegű villany és távfűtés támogatást nyújt évente egy alkalommal a szociálisan rászorult kisgyermeket nevelő családok részére. A kérelmet az Újbudai Humán Szolgáltató Központban (1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.) lehet benyújtani.

  
HÁLÓZAT Alapítvány

A közüzemi díjkompenzáció és téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás 2013. február
28-át követően határozatlan ideig felfüggesztésre került, újabb források rendelkezésre állásáig. Továbbra is igényelhető a hátralékkiegyenlítő támogatás, (távfűtés, víz, csatorna, szemétszállítás díjtartozások esetében) krízis támogatás (a lakásbérleti szerződés felmondását követően), valamint eseti támogatás (kivételes esetben, a Kuratórium döntése alapján).

   
Az alapítványhoz közvetlenül nem lehet fordulni, csak az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Csoportjának (1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.) közreműködésével lehet a támogatásokat igényelni 3 évente egy alkalommal.

LEGFRISSEBB
×