Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. vasárnap, Emil, Csanád

Szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátást nyújtó intézmények

   

Krízishelyzetben segít a Máltai Szeretetszolgálat


Krízishelyzetet a 06-1-338-4186-os telefonszámon a 2-es gomb megnyomásával lehet bejelenteni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Diszpécserszolgálatánál november 1. és március 31. között.

Kérjük, hívja ezt a telefonszámot 06-1-338-4186, ha:
  • életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (nedves ruházat, földön fekvés takaró, karton, vagy polifoam nélkül, kihűlés, fagyás, kiszáradás);
  • az utcán lévő hajléktalan ember segítséget kér, de Ön nem tudja, milyen segítségre volna szüksége;
  • információra, segítségre van szüksége, mert Ön, családtagja, barátja, rokona, ismerőse hajléktalanná vált, vagy ennek veszélye fenyegeti;
  • a környezetében élő hajléktalan ember szokásaitól eltérően viselkedik (nem kelt fel a megszokott időben, vagy egész nap fekszik)!

Eszméletlen, sérült, vagy erős fájdalomra panaszkodó emberhez minden esetben azonnal hívjon mentőt! A mentők hívószáma az ország egész területén: 104
Intézményi térítési díjak 2023. január 1. hatállyal

   

a) Étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek és demens, valamint fogyatékos személyek nappali ellátása

     
Újbudai Szociális Szolgálat

Címe: 1115 Budapest, Keveháza u. 6.
Telefon/faxszáma: +361 203-1327
E-mail: info@uszosz.ujbuda.hu
Honlap: https://uszosz.ujbuda.hu/
Megközelíthető: 103, 114, 173, 213, 214-es autóbuszokkal, 49-es villamossal

Törzskönyvi nyilvántartás ÚSZOSZ

USZOSZ SZMSZ és Szakmai Program     

A település szerkezetéhez igazodva hét helyszínen lehet elérni szolgáltatásaikat

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek és demens, valamint fogyatékos személyek nappali ellátása.

Az igénybevételi kérelem az intézmény vezetőjénél nyújtható be telefonon vagy személyesen, illetve e mailben is kérhető formanyomtatvány. Felvilágosítást kaphat az érdeklődő valamennyi helyszínen.

Szolgáltatásaik igénybevételét Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII.21.) XI. ÖK sz. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

  
Szolgáltatások városrészek szerint

   

Újbudai Szociális Szolgálat - székhely

Cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 6.

Vezető: Szabó Imréné Marika

Telefon: +361 786-6325
Megközelíthető:
103, 114, 173, 213, 214-es autóbuszokkal, 49-es villamossal

   

A helyszínen elérhető szolgáltatásokAlbertfalva telephely

Cím: 1116 Budapest, Kisújszállás u. 10.
Telefon: +361 789-2951

e-mail cím: albertfalva.idosklub@uszosz.ujbuda.hu

Megközelíthető: 7, 114, 213, 214-es autóbuszokkal, 18, 41, 47-es villamos


A helyszínen elérhető szolgáltatásokSzentimreváros telephely

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 43-45. VI. lépcsőház
Telefon: +361 789-3022

E-mail: szentimre.idosklub@uszosz.ujbuda.hu

Megközelíthető: 153, 212, 250-es autóbuszokkal, 61-es villamossal


A helyszínen elérhető szolgáltatásokGazdagrét telephely

Cím: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.
Telefon: +361 788-2589, +361 786-6084

E-mail: gazdagret.idosklub@uszosz.ujbuda.hu


A helyszínen elérhető szolgáltatásokKenderes telephely

Cím: 1116 Budapest, Kenderes u. 4.
Telefon: +361 789-2055, +361 786-5472

Megközelíthető: 7, 114, 213, 214-es autóbuszokkal, 18, 41, 47-es villamos


A helyszínen elérhető szolgáltatások:Étkezde – az ellátottak számára nyitva álló helyiség

Cím: 1116 Budapest, Mérnök utca 40.

Telefon: +361 481-0505, +36 70 492-0366
E-mail: etkeztetes@uszosz.ujbuda.hu

Megközelíthető: 103, 114, 173, 213, 214-es autóbuszokkal,18, 41, 47-es villamossal


A helyszínen elérhető szolgáltatás

      • étkeztetés – helyben fogyasztással és elvitellelKelenföldi Szociális Ház

Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59.

Megközelíthető: 103, 114, 173, 213, 214-es autóbuszokkal

A helyszínen elérhető szolgáltatás

  

b) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Az intézmény működési területe Budapest XI. kerület közigazgatási területe. Illetékességi körébe az Újbudán bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a kerületben tartózkodó személyek tartoznak.

Az intézmény feladata, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.

A feladatellátás alapja, a klasszikus szociális munka módszertana, melynek középpontjában a családgondozás áll.

Az intézmény szolgáltatásai térítésmentesen vehetőek igénybe.


Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A munkatársak, szociális segítőmunka keretében szociális, mentálhigiénés, anyagi, életvezetési nehézségekkel küzdő egyéneknek, családoknak, valamint krízishelyzetben lévőknek nyújtanak segítséget.

Cél, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

Szolgáltatások:

szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,

pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,

információnyújtás,

szociális segítőmunka a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának érdekében,

közösségfejlesztő, egyéni és csoportos, gyermek, felnőtt és családos programok szervezése,

a kapott jelzés alapján, a problémákkal küzdő személyek, családok felkeresése, szükség esetén a feltárt problémák jelzése a hatáskörrel rendelkező társintézmények felé,

segítő beszélgetés.

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás családlátogatás keretében saját otthonukban, az intézményben, telefonon, és elektronikus úton valósul meg.


Család- és Gyermekjóléti Központ

Segítséget nyújt a kerületben élő gyermekek családban történő nevelkedéséhez, testi-lelki fejlődéséhez, jólétéhez. Elősegíti, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, megszüntetését.

Működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert.

Szolgáltatások:

hatósági intézkedéshez kapcsolódó segítő munka,

tanácsadás, információnyújtás keretén belül a bajba jutott szülők, gyermekek segítése,

mediáció azokban a helyzetekben, ahol a családtagok konfliktusban állnak egymással,

gyermekek kapcsolattartásához helyszín és szakember biztosítása bírósági vagy a gyámhivatali döntés alapján,

krízisvonal biztosítása, amely nyitvatartási időn túl, illetve hétvégén hívható krízishelyzetekben,

a kerületben élő hátrányos helyzetű gyermekek számára szabadidős programok, táborok szervezése,

családterápia gyermekes családoknak és párkapcsolatban élőknek, a hasznos változásért és fejlődésért.

Tanácsadás keretében:

jogi tanácsadás (képviselet nélkül),

pszichológiai tanácsadás,

pszichiátriai tanácsadás,

fejlesztőpedagógiai foglalkozás,

adósságkezelési tanácsadás.

Terápiás tevékenység:

családterápia,

párterápia,

válásterápia,

gyászterápia.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység keretében:

az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosítása a köznevelési intézményekbe járó gyermekek, családjuk és a pedagógusok részére egyéni, csoportos és közösségi szociális munka eszközeivel.


Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 800 – 1800

Kedd: 800 – 1800

Szerda: 1300 – 1700

Csütörtök: 800 – 1700

Péntek: 800 – 1300


Szerda délelőtt 8 és 13 óra között nincs ügyfélfogadás.

Vészhelyzet vagy krízishelyzet esetén nyitvatartási időn túl hívható készenléti szolgálat:

06 30 459 50 90


Gyermekvédő Hívószám (ingyenes): 06 80 21 20 21


Cím:
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/D

Telefon: 06 1 688 69 90

E-mail: hszk@hszk.ujbuda.hu

Web: www.uhszk.ujbuda.hu


Megközelíthetőség:

1-es villamossal (Budafoki út/Dombóvári út)

4-es villamossal (Budafoki út/Szerémi sor)

33-as busszal (Budafoki út/Szerémi sor)

133E busszal (Budafoki út/Szerémi sor)

212-es busszal (Budafoki út/Szerémi sor)

153-as busszal (Budafoki út/Szerémi sor)

UHSZK szakmai program és SZMSZ


c) Ápolás, gondozást nyújtó intézmények (Idősek otthona)

Újbudai Idősek Háza

Cím: 1115 Budapest, Fraknó utca 7.
Telefon: +361 371-2890
Fax: +361 371-2891
E-mail: felvi@idosekhaza.ujbuda.hu

Web: https://kozigazgatas.ujbuda.hu/ujbudai-idosek-haza

Megközelíthető: 7,58,114,153, 213 jelzésű autóbusszal (Szent Imre Kórház megálló)

Törzskönyvi nyilvántartás ÚIH

UIH Tanúsítvány

ÚIH Szakmai program és SZMSZ

  

Az Újbudai Idősek Háza az 1993. évi III. törvényben szabályozott szakosított szociális ellátások közül:

  • időskorúak ápoló gondozó otthona (Idősek otthona 67 férőhely) és
  • átmeneti elhelyezést biztosító Időskorúak gondozóháza (18 férőhely)

   ellátásokat biztosít.


Idősek otthona
 

Az intézményi ellátás célja az időskorúak számára – amennyiben saját otthonukban önmaguk ellátásáról családi segítséggel és/vagy a szociális alapellátás szolgáltatásai igénybe vételével (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat) időszakosan, vagy véglegesen nem képesek gondoskodni – intézményi keretek között nyújtsunk segítséget, az állapotuknak megfelelő fizikai-, egészségügyi-, mentális gondozás keretében az indokolt és szükséges szolgáltatások biztosításával.

Idősotthoni ellátás esetén a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerint történik a gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása.

Az értékelő adatlap alapján III. fokozatú, vagy az Szt. 68/A. § (3) bekezdése szerint meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek nyújtható.


Időskorúak gondozóháza

A gondozóházi felvétel – többek között – a családban gondozott idős hozzátartozó számára nyújt biztonságos elhelyezést, amennyiben a gondozó családtag betegsége vagy egyéb kötelezettsége miatt időszakosan nem tudja ellátni feladatát.


Alapszolgáltatásaink

 

Fizikai ellátás keretében: lakhatás (összkomfortos egy/kétágyas lakrészekben) biztosítása, a lakrészek beosztása: előszoba, fürdőszoba, lakószoba. Az előszobában konyhabútor és beépített szekrények. Az akadálymentesített fürdőszobában zuhanyzó, mosdó és WC található. A lakószobák világosak, bútorozottak, a földszinti és I. emeleti szobákhoz erkély kapcsolódik. Heti-, illetve szükség szerinti takarítás. A lakrészekben a telefon és a TV szolgáltatás használatának lehetősége kiépített. Napi ötszöri étkezés, orvosi javaslatra diéta, az intézmény ebédlőjében kerül kiszolgálásra. Amennyiben az egészségi állapot indokolja, az étkezést a lakószobában biztosítjuk. Közreműködés személyi higiéné biztosításában (szükség esetén segítségnyújtás a tisztálkodásban, piperemosás, vasalás, napi-, heti-, szezonális takarítás). Bevásárlásban segítségnyújtás.

Az intézmény háromszintes épületét nagy kert veszi körül. Az épületen belül tágas közlekedők és közösségi célú helyiségek találhatók: ebédlő, társalgó, könyvtár, szolgáltató helyiségek. Az épületen belüli közlekedést két lift segíti. Az ellátást igénybe vevők biztonságát szolgálja a folyamatos portaszolgálat, a lakószobákban felszerelt nővérhívó és a tűz-, és füstérzékelő-rendszer működtetése.


Egészségügyi alapellátás
helyben történő biztosítása: folyamatos nővérszolgálat, intézményi orvosi ellátás, gyógytorna, bizonyos egészségügyi szakellátások: pszichológus, pszichiáter, különböző szakrendelések, szűrővizsgálatok megszervezése helyben. Az intézményben, amennyiben az egészségi állapot indokolja, két ágyas lakrészben élők esetében betegszobai elhelyezés lehetősége is fennáll.


Mentális gondozás
keretében: felvilágosítás, információnyújtás, közvetítés, különböző kulturális, tematikus programok, kiscsoportos foglalkozások szervezése egyéni esetkezelés, kapcsolattartás családtagokkal, önkéntesekkel.

Az intézmény alapfeladatán túli, az életvitelt segítő egyéb önköltséges szolgáltatások is rendelkezésre állnak a lakók számára (fodrász, gyógypedikűr, kozmetika, gyógymasszőr, valamint személyszállítás).

Az Idősek otthonába az elhelyezés iránti kérelmet Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) keresztül lehet benyújtani. Felvételt kizáró ok: szenvedélybetegség, és/vagy egyéb pszichiátriai kórkép fennállása.

Időskorúak gondozóháza iránti elhelyezés kérelmet az Újbudai Idősek Házában (1115 Budapest, Fraknó u. 7.) lehet benyújtani, hétfőtől-csütörtökig 9–15 óra között, pénteken 9–13 óra között. Felvételt kizáró ok: szenvedélybetegség, és/vagy egyéb pszichiátriai kórkép fennállása.

A jelentkezés adminisztrációs feltételeiről, a felvételi eljárásról, bővebb információ hétfőtől-csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-13 óra között személyesen, valamint telefonon +361 371-2897 vagy +36 70 669-4943 és e-mailben felvi@idosekhaza.ujbuda.hu a szociális és mentálhigiénés csoport munkatársaitól kérhető.

     


Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

I. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16., levelezési cím: 1112 Budapest, Pf.: 99.
II. 1112 Budapest, Rupphegyi út 7.
III. 1115 Budapest, Bánk bán u. 12-20.

Mentálhigiénés és szociális csoport elérhetősége
Telefon: +361 309-5792, fax: +361 309-5793,
e-mail.: szoccsop@kamerdo.hu
web: www.kamerdo.hu
  
Személyesen: hétfőtől csütörtökig 8–14 óráig, pénteken 8–12 óráig

Intézménybe való jelentkezés feltétele: budapesti bejelentett lakcím.

Az intézményi elhelyezési kérelem a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjánál (FECS) (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. földszint) adható be.
Telefon: +361 374-0077

Zöld szám: +36 80 203-077

Fax: +361 374-0078.

E-mail: fecs@budapest.hu

  

Ügyfélfogadás: hétfő: 12–17, kedd, szerda, csütörtök: 9–16, péntek: 8–11 óráig

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapok az intézmény honlapjáról letölthetők: www.kamerdo.hu

    

Katolikus Caritas XXIII. János Szeretetotthon

Cím: 1112 Budapest, Dayka G. u. 102-104.
Telefon: +361 319-2533, +361 319-0604, +3630 755-3193
Megközelíthető: 59-es villamossal, 8-as autóbusszal
Érdeklődni munkanapokon: 9–15 óráig

    

Szent Lujza Szeretetotthon

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 27.
Telefonszám: +361 466-5611
Fax: +361 466-7615


Ezüstfény Gondozóház
Cím: 1119 Budapest, Bikszádi u. 53-55.
Telefon:  +36-70-6777-132;

 

Karitatív tevékenységet végző szervezetek

    
Nappali ellátás, átmeneti ellátás, lakóotthon fogyatékos személyek részére
    

Down Alapítvány
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

   
Székhely

Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 14.
Telefon: +361 363-6353
Honlap: www.downalapitvany.hu
E-mail: down@downalapitvany.hu

   
1. számú Átmeneti és Napközi Otthon

Cím: 1116 Budapest, Szalóki utca 53.
Telefon: +361 208-5622
E-mail: szaloki@downalapitvany.hu
Megközelíthető: 41, 47 és 18-as villamossal, 114, 213 és 214-es autóbusszal (Fonyód utcai megálló)

   
Foglalkoztatási Centrum (telephely)

Cím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 15.
Telefon: +361 787-4743
E-mail: down@downalapitvany.hu
Megközelíthető: Móricz Zsigmond Körtértől 5 perc séta

   
Down Alapítvány Andor utcai Lakóotthon

Cím: 1116 Budapest, Andor utca 6.
Telefon: +36 20 362-0775
Megközelíthető: 41, 47 és 18-as villamossal, 114, 213 és 214-es autóbusszal (Andor utcai megálló)

   

A kerületben napközi otthont, átmeneti otthont és lakóotthont működtet. Az értelmileg sérült emberek tartós ápolását, gondozását, nappali ellátását, foglalkoztatását biztosítja.

    

Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány

Értelmi fogyatékosok Árpádházi Szent Margit Napközi Otthona

Cím: 1116 Budapest, Rátz László út 73.
Telefon: +361 208-1793
E-mail: szeseta@gmail.com

Megközelíthető: 7 autóbusszal, 47-es, 18-as, 41-es villamossal

      

Szent Mihály Lakóotthon
Cím: 1116 Budapest, Derzsi u. 4.
Telefon: +361 204-6743
Megközelíthető: 18-as, 41-es, 47-es villamosokkal, 114-es, 213-as és 214-es buszokkal.

   

Az Alapítvány értelmileg akadályozott és halmozottan sérült emberek ellátását, gondozását, nevelését végzi. Kéthetente szombatonként összejöveteleket és hitoktatást szerveznek, melyeken sérültek, szülők és segítő fiatalok közösen vesznek részt. Szakemberek képzését, fejlesztését biztosítja.

    


Utcai szociális munka és nappali ellátás hajléktalan személyek részére

    
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél Budai Központ

Cím: 1118 Budapest, Rimaszombati út 15/a.
Intézmény neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális Központ

Telefonszáma: 361 206-7246
Honlap: www.maltai.hu
E-mail: biro.peter@maltai.hu
Megközelíthető:

Sasadi út felől: 139, 140, 140A, 250, 40, 40E, 41, 53-as autóbusszal,
a Kelenföldi pályaudvar felől: M4-es metróval, 103 busszal, 19-es, 49-es villamossal

 

Az intézmény hajléktalanok számára nappali melegedőt működtet a nyári időszakban hétköznapokon 8:30–14:30, a téli időszakban 8:30–15:30 óra között.

   

Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület

Cím: 1119 Budapest, Major utca 37.
Telefon: +361 206-0379
Megközelíthető: 7-es, 173-as autóbusszal

 

Az egyesület 19 férőhellyel átmeneti szállót működtet, valamint 65 fő hajléktalan nappali ellátását biztosítja.

   

Menedékház Alapítvány Nappali Melegedő

Cím: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület, fszt.
Telefon: +361 248-0347, +36 70 362-7620
Megközelíthető: 87, 87A, 187 buszok, 41. villamos

 
Honlap: www.menedekhaz.hu
E-mail: nappaliejjeli@menedekhaz.hu
Nyitva tartás: H–V: 9–17

 

Közösségi, Alacsonyküszöbű és Nappali ellátások szenvedélybetegek részére

   
Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
   
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Közösségi Ellátó Részleg
Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 96.
Telefon: +361 466-4455

  

Intézmény neve: RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Nappali Ellátó Részleg
Cím: 1115 Budapest, Csóka utca 5.
Telefon: +361 248-0825, Fax: +361 248-0824
E-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu
Megközelíthető: 19-es, 49-es villamossal

   
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Alacsonyküszöbű Ellátó Részleg
Cím:

1115 Budapest, Csóka utca 5.
1114 Budapest, Bartók Béla út 96.

Telefonszáma: +361 466-4455, +361 248-0824
E-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu

Megközelíthető: 19-es, 49-es villamossal

      

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsősorban az alkohol-, a drog-, a gyógyszerfüggő, étkezési zavarral küzdő, játékszenvedély-betegek és egyéb addiktív problémával küzdő személyek és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, közösségi és nappali ellátását biztosítja.
A szolgálat célja az egészségügy és a szociális ellátások együttműködése a szenvedélybetegek teljes körű ellátásában.

    
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (hajléktalan személyek részére)

   
Baptista Integrációs Központ

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 107.
Telefon: +361 204-0155
E-mail: szocmunkasok.ujbuda@gmail.com

    
Telephelyek címei

 
Hajléktalanok Átmeneti Szállásai

Újbuda: 1117 Budapest, Budafoki út 107.
Soroksár 1.: 1239 Budapest, Grassalkovich u. 294.
Soroksár 2.: 1239 Budapest, Grassalkovich u. 294.
Csepel: 1211 Budapest, Déli u. 14.

   
Kiléptető Szálló:
1203 Budapest, Baross u. 2.

   
Családok Átmeneti Otthonai:
1134 Budapest, Lőportár u. 1.

   
BMSZKI Kocsis Utcai Átmenti Szálló

Cím: 1119 Budapest, Kocsis utca 26.
Telefon: +361 382-7490
E-mail: kocsisszallo@bmszki.hu

   
Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthona I. – II.

Cím: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület, 1. és 2. emelet
Telefonszáma: +361 248-0446; +36 30 863-6501;

Fax: +361 248-0447
Honlap: www.menedekhaz.hu
E-mail: menedekhazcsao@gmail.com

Megközelíthető: 87, 87A, 187 buszok, 41. villamos

Nyitvatartási idő: Hétfőtől vasárnapig 0.00 – 24. 00 óráig

   
Menedékház Alapítvány Éjjeli Menedékhely

Cím: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület, fszt.
Telefon: +361 248-0347
Honlap: www.menedekhaz.hu
E-mail: nappaliejjeli@menedekhaz.hu
Megközelíthető: 87, 87A, 187 buszok, 41. villamos

Nyitva tartás: H–V: 18–09

   
Gyermekvédelmi intézmények

   
Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület

Cím: 1102 Budapest, Liget u. 6-10.
Telefon: +361 343-6680, +36 70 317-5354
Honlap: www.feherkereszt.hu
E-mail: egyesulet@feherkereszt.hu

Megközelíthető: 9-es busz, 28-as, 37-es villamos

  

Az egyesület jelenleg 60 befogadó családból álló helyettes szülői hálózata Budapest
XI. kerület területén lakóhellyel rendelkező, krízishelyzetbe került családok gyermekei számára nyújt teljes körű, éjjel-nappali gondozást.

   

Krízis Alapítvány

Cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 266.
Telefon: +361 207-1825
Honlap: www.krizisalapitvany.hu
E-mail: krizis@freemail.hu

Megközelíthető: 3-as autóbusszal 

  
Az Alapítvány Budapest XI. kerület területén lakóhellyel rendelkező, krízishelyzetbe került, hatodik életévüket betöltött önkiszolgálásra képes kiskorúak részére, legfeljebb tizennyolcadik életévük betöltéséig átmeneti gyermekotthoni elhelyezést, gondozást, valamint foglalkoztatást nyújt. Befogadhat továbbá 0-10 év közötti gyermeket átmenetileg otthontalanná vált gondviselővel, illetve várandós anyát.

   

Országos Szociális Intézményfenntartó Központ (ORSZIK)
BIK Családok Átmeneti Otthona
Cím: 1158 Budapest, Sztárai M. tér 10.
Telefon: 06-20-479-2879
Megközelíthető: 7-es busszal, vagy M4-es metróval és 7-es busszal a Móricz Zsigmond körtérről
Az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ, a Magyarországi Baptista Egyház szervezeti egysége a Budapest Főváros XI. kerületében állandó lakóhellyel rendelkező, krízishelyzetbe került családok elhelyezését biztosítja 40 férőhelyes otthonában.

   

Megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, illetve fogyatékos személyek foglalkoztatása

   
Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Telefon: +361 372-7640
E-mail: ujbudaprizma@ujbudaprizma.hu
Honlap: www.ujbudaprizma.hu

Megközelíthető: 41-es, 53-as, 87-es, 87/A-as, 250-es,150-es autóbusszal

   

A társaság Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezete, amelyet a hátrányos helyzetű, valamint a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása céljából alapítottak.
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. fő célkitűzése, hogy az egészségkárosodott, illetve a megváltozott munkaképességű személyek valós és értékteremtő foglalkoztatása biztosítva legyen védett keretek között.

    

Segítő tevékenységet végző szervezetek

   

Vicus XI. Közhasznú Alapítvány

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Telefon: +361 372-3454

A Közalapítvány krízistámogatást nyújt a következő újbudai lakosok részére: nagycsaládosok, kisnyugdíjasok, önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe került embereknek. A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni, az erre rendszeresített pályázati lap kitöl­tésével. Az alábbi támogatásokra lehet pályázni: fűtéstámogatásra, díjhátralék csökkentésére, krízis segélyre. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban a VICUS XI. Közalapítvány irodájában (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) lehet benyújtani. Ügyfélfogadási idő: szerda 10.00-12.00 óra, csütörtök 16.00-18.00 óra.   


Magyar Vöröskereszt Budapest, Budai régió, XI. kerületi kirendeltség

Cím: 1113 Budapest, Erőmű utca 8.
Telefon: +361 209-42-50
E-mail: ujbuda@voroskeresztbp.hu
Honlap: www.voroskeresztbp.hu
Facebook: www.facebook.com/mvkbuda
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9–15 óráig

   

Katolikus Karitász Adománybolt

Cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
Email: office@caritas.org.hu
Honlap: http://www.karitasz.hu
Facebook: http://www.facebook.com/karitasz
Nyitva tartás: K–P: 10–18, Szo: 8–14

   

HÉRA Alapítvány

Levélcím: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 16.
Telefon: +361 225-17-70
Fax: +361 255-17-71
E-mail: heraalap@t-online.hu
Honlap: www.heraalap.hu

   

Az Alapítvány kisösszegű villany és távfűtés támogatást nyújt évente egy alkalommal a szociálisan rászorult kisgyermeket nevelő családok részére. A kérelmet az Újbudai Humán Szolgáltató Központban (1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.) lehet benyújtani.

  

HÁLÓZAT Alapítvány

A közüzemi díjkompenzáció és téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás 2013. február
28-át követően határozatlan ideig felfüggesztésre került, újabb források rendelkezésre állásáig. Továbbra is igényelhető a hátralékkiegyenlítő támogatás, (távfűtés, víz, csatorna, szemétszállítás díjtartozások esetében) krízis támogatás (a lakásbérleti szerződés felmondását követően), valamint eseti támogatás (kivételes esetben, a Kuratórium döntése alapján).

   
Az alapítványhoz közvetlenül nem lehet fordulni, csak az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Csoportjának (1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.) közreműködésével lehet a támogatásokat igényelni 3 évente egy alkalommal.