Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 8. csütörtök, Mária

Gyakori kérdések

 

Kérdőjel

A közterület-felügyelet jogosult ’térfigyelő kamera’ megfigyelésére?

 

A Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) – (4) bekezdésében foglaltak alapján közterületen, közbiztonsági illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és képfelvételt készíthet, melyet a Felügyelet üzemeltet és kezel. Újbuda közterület-felügyeletének szervezetéről és feladatáról szóló Újbuda Önkormányzat 29/2012. (IV.29.) számú helyei rendeletének 3. § l.) pontja pedig meghatározza a Felügyelet számára önálló feladatként a térfelügyeleti rendszer kezelésében és üzemeltetésében való részvételt.

 

A közterület-felügyelet a kameraképek megfigyelésével járó személyes adatok kezelésére jogosult?

 

A közterületen a Felügyelet által működtetett képfelvevőkkel kapcsolatos adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2. § (3) bekezdése, 3. § 10a. pontja, 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény törvény rendelkezései alapján kerül sor.

 

Harmadik személy részére kiadja a Közterület-felügyelet a személyes adatokat?

 

Adattovábbításra nem kerül sor. A Felügyeleten belül az adatokat kizárólag az állományba tartozó személyek jogosultak kezelni. Az adatok eseti kérelmek alapján a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, megkeresésre közigazgatási hatósági eljárást folytató szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére és érintett kérelmezők részére kerülnek átadásra vagy megküldésre.

 

Magánszemélyként, a rólam készült felvételt hogyan kérhetem ki?

 

A Közterület-felügyelet részére – magánszemély esetén – személyesen, vagy elektronikusan hitelesített formában benyújtott dokumentum esetén lehetősége van kérelmezni a Felügyelet által rögzített képfelvétel megtekintését, amelyen a kérelemben szereplő személy szerepel (a felvétel törlésének időpontjáig). A képfelvételt a magánszemély részére kiadni nem lehet, annak továbbítására egyéb hatóság hivatalos megkeresése alapján, a megkereső szerv részére van lehetőség.

 

Milyen szervezési, technikai és adatbiztonsági intézkedéseket hajtanak végre a felvételek megfigyelése során?

 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és az annak végrehajtására kiadott 41/2015. (VII.15.) BM rendelet rendelkezései szerint; a hozzáférési jogosultságok szigorú szabályozása és fizikai védelem, szigorú beléptetési rendszer működtetése, a megfigyelő helyiségbe lépő és ott tartózkodó személyekre vonatkozó korlátozó előírások, a képfigyelés, a visszanézés, az adatmásolás, az adattovábbítás és az adat megsemmisítés fokozott dokumentációs követelményei szerint történik a feladatellátás.

 

Nem működött a térfigyelő kamera ott, ahol sérelmemre jogsértést követtek el. Mit lehet ilyenkor tenni?

 

Újbuda közigazgatási területén 137 közterület-felügyelet által, 49 a Rendőrség által működtetett kamera van elhelyezve. Az eszközök karbantartását erre a feladatra szakosodott vállalkozó végzi előre meghatározott ütemterv szerint. Az eszközök életkora széles spektrumon mozog, ezért a meghibásodás elkerülhetetlen, azonban kiszámíthatatlan és váratlan. Abban az esetben, ha olyan képfelvevő korábbi képeit kéri a Felügyelettől a Hatóság, amely nem működik, vagy hibása, hiányosan tartalmazza a megjelölt időpontban szükséges felvételeket, technikai hibára hivatkozva teljesíteni a Felügyelet nem tudja. Ebben az esetben közöljük azt a tényt a megkereső hatósággal, aki ennek ismeretében folytatja le a további eljárási cselekményeket. A technikai hiba következtében nem működő képfelvevő által megfigyelt területről ebben az esetben a Felügyelet nem tud képfelvételt kiadni.

 

Mi a módja annak, hogy a környékünkön térfigyelő kamerát helyezzenek el?

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Felügyelet előterjesztésére a képviselő testület dönt. Újbuda esetében a döntés a Gazdasági bizottság részére lett kiadmányozva. A kihelyezésre kerülő kamerák helyszínei a beérkező lakossági jelzések, közérdekű bejelentések, a rendőrség jelzése, a helyi önkormányzati képviselők kérései alapján kerülnek meghatározásra. Helyi szintű lakossági igény esetén javasolt a helyi választókerületi képviselő megkeresése, majd a meghatározott helyi jellegű problémák leírásával, helyszíni behatárolásával ellátott beadványt elkészíteni és benyújtani.

 

Honnan tudom meg, hogy a közterületen található kamera kihez tartozik?

 

Főszabályként közterületen elhelyezett kamerák térfigyelő vagy közútkezelői minőségű eszközök, ezért azok a Közterület-felügyelet, Rendőrséghez vagy a közútkezelőhöz tartoznak. Újbuda közterületein jellemzően a nagyobb közlekedési csomópont felszíni területein felhelyezésre kerültek forgalomfigyelő közútkezelői eszközök (Budapest Közút), sebesség és forgalmi rendszám megállapítására alkalmas eszközök (Rendőrség) amelyek nem Újbuda Önkormányzatához, Újbuda Közterület-felügyeletéhez tartoznak. Továbbá a kerület közigazgatási határán belül lévő gyalogos aluljárók területén elhelyezett képfelvevő eszközök esetében a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság az illetékes szervezet. Újbuda Közterület-felügyelet által működtetett kamerák pontos listáját megtalálja a kamera helyszínek menüpont alatt.

Vissza a főoldalra

(Újbuda Közterület-felügyelet)

Vissza az előző oldalra

(Közterületi Képfelvevő Megfigyelési Csoport)