Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 19. péntek, Emília

Bővülhet a szociálisan ellátottak köre Újbudán

Bővülhet a szociálisan ellátottak köre Újbudán. Új támogatásokat is bevezetett a képviselő-testület, így lehetőség van a gyermekeknek utazási támogatás megállapítására. A most elfogadott rendelkezés az Újbudai Szociális Plusz csomag része.

Bővülhet a szociálisan ellátottak köre Újbudán. Új támogatásokat is bevezetett a képviselő-testület, így lehetőség van a gyermekeknek utazási támogatás megállapítására. A most elfogadott rendelkezés az Újbudai Szociális Plusz csomag része.

A szociális ellátórendszer bővítése, célzottságának és hozzáférhetőségének továbbfejlesztése érdekében módosította Újbuda képviselőtestülete a szociális rendeletét.

A lakásfenntartási támogatás esetében a hatályos szabályok szerinti jövedelemhatár - a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelemre vetítve - a nyugdíjminimum kétszerese, 54'260 Ft.

A javaslat szerint a jövedelemhatár egyedül élő nyugdíjas, három vagy több gyermeket nevelő család, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 220 % százalékára, jelenleg 59'686 Ft-ra emelkedik. Ez lehetővé teszi további, mintegy száz háztartás támogatását.

A szabályozás ugyanakkor a méltányolható lakásméret tekintetében igazodik a törvényben foglalt mértékhez. Az átmeneti segély évenkénti mértéke jelenleg egységesen a nyugdíjminimum ötszöröse, 135'650 Ft. A javaslat, a család egy főre jutó havi nettó jövedelme szerinti három sávba sorolva szabályozza az évenként elérhető mértéket. Az átmeneti segély összege, rendkívüli esetben harmincezer forintig terjedhet, ennél magasabb összegű támogatás megállapítására a Szociális és Lakás Bizottság jogosult. Más esetben, egységes szabályozás bevezetésére kerül sor az átmeneti segély alkalmankénti összege tekintetében.

Rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására nyílik lehetőség a továbbiakban, amennyiben a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség viselése aránytalan megterhelést jelent a kérelmező jövedelméhez képest, havi ezer forint és négyezer forint közötti összegben. Emellett, változatlanul, alanyi jogon, január, március és november hónapban 4'000 forint összegű gyógyszertámogatásra jogosult a hetvenötödik életévét betöltött kérelmező. A közgyógyellátásra, a 75. életévét betöltött kérelmező, függetlenül attól, hogy egyedülálló vagy sem, a nyugdíjminimum 300 % terjedő egy főre jutó havi nettó jövedelemig jogosult a továbbiakban.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében is, jövedelemsávokba sorolva jelenik meg az alkalmanként megállapítható támogatás mértéke. Rendszeres utazási támogatás bevezetésére kerül sor, havi 1'500 Ft és 2'500 Ft közötti összegben, ha a tanuló lakóhelye és az oktatási intézmény távolsága indokolja a tömegközlekedési eszköz használatát.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a nevelési-oktatási intézmény, illetve az Újbudai Humán Szolgáltató Központ javaslatára természetben, gyermekétkeztetésként is megállapítható.

A rendeletmódosítással érintett valamennyi támogatás a vállalt önkormányzati feladatok sorába tartozik, amelynek fedezetét az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

A rendeletek változásáról, a támogatás mértékéről, a jogosultságokról részletesen a www.ujbuda.hu honlapon, valamint az Újbuda újságban tájékozódhatnak a kerület lakói.

Újbuda Önkormányzata (2007. 03. 25.)