Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 23. kedd, Lenke

Összefoglaló táblázat a telefonon gyakran feltett kérdésekről

  

Probléma/
Téma/
Ügytípus
Eljáró szerv elérhetősége
Szerv
megnevezése
Cím/
telefonszám
E-mail

Köznevelési ügyek

Kötelező
óvodai
nevelésben
való
részvétel
alóli
felmentés
Budapest
Főváros
Kormányhivatala
XI. Kerületi
Hivatala,
1113 Budapest,
Bocskai út 39-41.
Központi telefon: 1818@1818.hu
36 1 896-4379
Óvoda-
kötelezettség
külföldön
történő
teljesítése
Oktatási Hivatal Központi telefon: info@oh.gov.hu
36 1 374-2100
1055 Budapest,
Szalay utca 10-14.
Magánóvodák
működési
engedélyének
kiadása
Fővárosi
Kormányhivatal
Központi tel: 1818@1818.hu
361 328 - 5862
Budapest,
Váci u. 62.
Óvoda-
köteles
gyermekek
nyilvántartása
Oktatási Hivatal Központi telefon: info@oh.gov.hu
36 1 374-2100

1055 Budapest,

Szalay utca 10-14.

Beiskolázás,
iskolai ügyek
Dél-Budai
Tankerületi
Központ

1116 Budapest,

Fehérvári út
126-128.

e-mail:

ide kattintva

36 1 795-8245
Elveszett
iskolai,
tanfolyami,
OKJ-s
képzések
bizonyítvány-
másodlatok
kiadása
Bizonyítványt
kiállító
intézmény,
megszűnés
esetén
jogutód
intézmény,
ha nincs
ilyen
esetleg
levéltár

60+ Program

Ügytípus Eljáró szerv Telefonszám
Az Újbuda
60+ Program
programjai és
szolgáltatásai
60+ Program-
koordinációs
Csoport
36 1 372-4636

Szociális és Egészségügy

Ügytípus Honlap elérhetőség Telefonszám E-mail
Eu beteg-
biztosítási
kártya

A kérelemhez

kattintson ide

1818 1818@1818.hu
TAJ kártya
igénylés

Az igényléshez

kattintson ide

1818 1818@1818.hu

Védettségi

igazolvány

Ide kattintva

már

elektronikusan

is

igényelhető a

védettségi

igazolvány

1818 1818@1818.hu
Karantén

A lakóhely/

szálláshely

szerint

illetékes

népegészségügyi

feladatkörben

eljáró

járási/kerületi

hivatal

intézi (a

kerületi

hivatalok

illetékességi

területe és

elérhetőségei

ide kattitva

találhatóak).

A járási/
kerületi

hivatalokban
a munkaidő
hétfőtől
csütörtökig
7:30-16:30
óráig,
pénteken
7:30-13:30
óráig tart.
A hétvégén
és az
ünnepnapokon
felmerülő
kérdéseire az
ingyenesen
hívható
zöldszámokon

Kérjük, hogy
fentiekkel
kapcsolatos
kérelmével
az illetékes

járási/kerületi
hivatalhoz
forduljon!

36 80 277 455
36 80 277 456
Külföldről:
36 1 550 1825

telefonszámon

kaphat
szakszerű

választ

Koronavírus

elleni

védőoltással

kapcsolatos

kérdések

A koronavírusról

ide kattintva

Az oltásról

ide kattintva

1818

e-mail:

ide kattintva

Közgyógy-
ellátási
igazolvány

XI. Kerületi Hivatal

Hatósági Osztály I.


1818

e-mail:

ide kattintva

Aktív korúak

ellátása

Egészségügyi

szolgáltatásra

való jogosultság

Ápolási díj

Fővárosi

Önkormányzat

Idősek
Otthona

Az intézményi
elhelyezési
kérelem a
Fővárosi

Önkormányzat
Idősek
Otthona
Felvételt
Előkészítő

Csoportjánál
(FECS)
(1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky
út 36-38.
földszint)
adható be.

Telefon:

e-mail:

ide kattintva

I.
1112 Budapest,

Kamaraerdei
út 16

36 1 374-0077
II.
1112 Budapest,
Rupphegyi
út 7.
Ügyfélfogadás:
hétfő: 12–17,
kedd, szerda,
csütörtök: 9–16,
péntek: 8–11
óráig
Zöld szám:
III.
1115 Budapest,
Bánk bán u.
12-20.

Az elhelyezési

kérelemhez

szükséges

adatlapok

az intézmény

honlapjáról

letölthetők:

www.kamerdo.hu

36 80 203-077
Fax:
36 1 374-0078.
Katolikus
Caritas
XXIII. János
Szeretetotthon
Cím:
1112 Budapest,
Dayka G. u.
102-104.
Telefon:
36 1 319-2533,
36 1 319-0604,
36 30 755-3193
Szent Lujza
Szeretetotthon
Cím:
1118 Budapest,
Ménesi út 27.
Telefonszám:
36 1 466-5611
Fax:
36 1 466-7615

Adóügyek, gépjármű eladása

Adóügyek

2021.
január 1-ét
követő
időszakra a

gépjárműadó
ügyekben
az állandó
lakcím
szerinti
Nemzeti
Adó és
Vámhivatal
Igazgatósága
az illetékes
hatóság

1819 Ügyfélszolgálatok
A
gépjárművek
vételének,
eladásának
bejelentése
Kormány-
hivatalok
Járási
(kerületi)
hivatalainak
Okmány-
irodáin
kell eljárni
1819 E-mail:
1818@1818.hu
Iparűzési
adóval
Budapest
Főváros
Főpolgár-
mesteri
Hivatal
Adóügyi
Főosztálya
az illetékes
36 1 411-7000

e-mail:

ide kattintvaKereskedelmi ügyek

A Nemzeti
Dohány-
boltok
üzemeltetése,
nyilván-
tartásba
vétele,
működésükkel
kapcsolatos
panasz
kivizsgálása
Nemzeti
Adó- és
Vámhivatal

Központi

ügyfélszolgálat:

1097 Budapest,
Vaskapu u.
33-35.

e-mail:

ide kattintvaTelefon:
36 1 299-4000

Üzletek
előtti

dohányzással

kapcsolatos

problémák,

dohányzó-
helyek
kijelölése,

ellenőrzése

Budapest
Főváros
XI. kerületi
Hivatala
Népegészség-
ügyi
Osztály
Budapest 1111
Budafoki út 59
Telefon:
36 1 235-7050

e-mail:

ide kattintva

Termékekkel

kapcsolatos

minőségi

kifogás,

termékek

javítására,

jótállására

vonatkozó

panaszok

Budapest
Főváros
Kormány-
hivatala
1056 Budapest,
Váci utca
62-64
Postacím:
1364 Bp.,
Pf.: 234
Fogyasztó-
védelmi
Főosztály
Telefon:
36 1 328-5862

e-mail:

ide kattintva

Budapesti
Békéltető
Testület
1016 Budapest,
Krisztina
krt. 99.

e-mail:

ide kattintva

Telefonszám:
36 1 488 2131

Szabálysértési ügyek

Köztisztasági,
veszélyeztetés
kutyával,
csend-
háborítási
A kerületben
történt
szabály-
sértések
esetében
2020.
március 15-től
a Budapesti
Rendőr-
főkapitányság
XI. kerületi
rendőr-
kapitánysága

1113 Budapest,

Bocskai út 90.

e-mail:

ide kattintva

Telefon:
36 1 381-4300

Díjköteles
parkolással
kapcsolatos

panaszok,
pótdíjak

Újbuda
Parkolás-
üzemeltető
Nonprofit Kft
1115 Budapest,
Fraknó utca 32.

e-mail:

ide kattintva

Telefon:
36 1 790-8830
Telefon:
36 70 684-8853
Kóbor,
gazdátlan
állatokkal
kapcsolatos
bejelentések
Fővárosi
Önkormányzat
Rendészeti
Igazgatóság
Állat-
egészségügyi
Szolgálat
(FÖRI)
1097 Budapest,
Illatos út
23/A.
illatosut@fori.hu
Telefon:
36 1 3470-830
Közlekedési
zajokkal
(M4 metró,
1-es
villamos,
vonat)
kapcsolatos
panasz-
bejelentések
Pest
Megyei
Kormányhivatal
Környezet-
védelmi és
Természet-
védelmi
Főosztály
1072 Budapest,
Nagy Diófa u.
10-12.

e-mail:

ide kattintva

Telefon:
36 1 478-4400
Személyi
okmányokkal
(személyi
igazolvány,
útlevél,
lakcím-
bejelentés)
kapcsolatos
ügyek,
valamilyen
okból
nem tud
bejelentkezni
az ingatlanába

Budapest
Főváros

Kormányhivatala
XI. Kerületi
Hivatala

1113 Budapest,
Bocskai út
39-41
Telefon:
1818
1818@1818.hu

Építésügy

Építésügyi
és építés-
felügyeleti
hatósági
hatáskör
(építésügyi
engedélyezési,
jókarbantartási
és építés-
rendészeti
feladat-
ellátás)

Budapest
Főváros

Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Főosztály
Dél-Budai
Építésügyi és
Építés-
felügyeleti
Osztály

Cím:
1012 Budapest,
Logodi u.
38-40.
Telefon:
06-1/7959029,
06-1/7959049

e-mail:

ide kattintva

Városüzemeltetéssel, városgazdálkodással kapcsolatos ügyek

Zajpanaszok,
zajszint- és
levegő-
szennyezett-
ségi szint
mérése

Pest
Megyei
Kormányhivatal
Környezet-
védelmi,

Természet-
védelmi és
Bánya-
felügyeleti
Főosztálya

(1072 Budapest,

Nagy Diófa
utca 10‑12.)

A budapesti
utak
forgalom-
technikai
üzemeltetése
(útburkolati
jelek, gyalog-
átkelőhelyek,
mozgás-
korlátozott
parkoló-
helyek
felfestése,
közlekedési
táblák
kihelyezése,
cseréje,
pótlása,
közlekedési
lámpák
beállítása stb.)
Budapest
Közút Zrt.
Budapest
Pf.:86,
1518

e-mail:

ide kattintva

A Fővárosi
Önkormányzat
tulajdonában
és
kezelésében
lévő utak

karbantartása,
felújítása,
kátyúzása

Szennyvíz-
hálózattal
kapcsolatos
észrevételek
ellenőrzése,
szennyvíz és
víznyelő
dugulás
elhárítás,
akna-
fedlapok
helyreállítása
Fővárosi
Csatornázási
Művek Zrt
1087 Budapest,
Kerepesi út 19
ugyelet@fcsm.hu
Vízcsőtörés,
vízhiány
bejelentése,
vízhálózat
nyom-
vonalával
kapcsolatos
problémák
kivizsgálása
Fővárosi
Vízművek
Zrt
1134 Budapest,
Váci út 23-27

e-mail:

ide kattintva

Nem
működő
közvilágítás
bejelentése,
közvilágítás
fejlesztés
Budai
Dísz-és
Közvilágítási
Kft
1203 Budapest,
Csepeli átjáró
1-3
bdk@bdk.hu
Tömeg-
közlekedéssel
kapcsolatos
észrevételek
kivizsgálása,
busz-
menetrend
BKV Zrt. 1072 Budapest,
Akácfa u. 15.
bkv@bkv.hu
Busz- és
villamos-
megállók
burkolatának
karbantartása,
tisztaságának
biztosítása,
buszvárók
üzemeltetése
Budapesti
Közlekedési
Központ Zrt
1075 Budapest,
Rumbach
Sebestyén u.
19-21
bkk@bkk.hu

Utak
takarítása,

síkosság-
mentesítés
Lomtalanítás

Fővárosi
Közterület-
fenntartó
Zrt
1081 Bp.,
Alföldi u. 7.,
Telefon:
36 80 353-353
fkfzrt@fkf.hu
Zöld
műanyag
szemetes
edények
Szilárd
burkolatú
úttest
takarítása,
aluljárók
takarítása
Áram-
ellátással
kapcsolatos
problémák
továbbítása
ELMÜ-ÉMÁSZ
Hálózati
Szolgáltató
Kft
1132 Budapest,
Kresz Géza u.
3-5
elmu@elmu.hu):
Gyorshajtás-
mérés
kérése,
közlekedési
szabály-
talanságok
bejelentése
XI. kerületi
Rendőr-
kapitányság

1113 Budapest,
Bocskai út 90

Telefon:
36 1 381-4300

Kisállat tetem

elszállítása a

Fővárosi

Önkormányzat

kezelésében

álló utakról

Fővárosi
kezelésű
utakról
a BKK
szállítja el
a kisállat-
tetemet.

Thassy Orsolya:

e-mail:

ide kattintva

Kántor Zoltán:

e-mail:

ide kattintva

Behajtási
engedélyek
ellenőrzése
Újbuda
Közterület-
felügyelete
1115 Budapest,
Fraknó u. 32
Telefonszám:
36 1 688-6999
Zöldszám:
36 80 411-112

e-mail:

ide kattintva

Szabálytalan
parkolás
Kerékbilincs,
gépjármű
elszállítása
Illegális
szemétlerakás
Hajléktalan
személyek
megjelenése
és
szabályszegő
magatartás
közterületen
Telefon-
és internet
szolgáltatással
kapcsolatos
problémák,
fejlesztések,
műtárgyakkal
kapcsolatos
észrevételek
továbbítása
az adott
szolgáltatók
felé
Hír-és
távközlési
cégek
Közösségi
kertekben
parcella
bérlés
Összefogás
Újbudáért
Egyesület

e-mail:

ide kattintva

Környezettel kapcsolatos bejelentések

Probléma/
Téma/
Ügytipus
Eljáró szerv elérhetősége
Szerv
megnevezése
Cím/
telefonszám

patkány

észlelése

RNBH
Konzorcium

A Fővárosi

Önkormányzattal

kötött új

vállalkozási

szerződés

értelmében

a lakossági

panaszbejelentések

kezelésére

2021.

március 11-től

kizárólag

megrendelő

jogosult.

Erre tekintettel

kérem, hogy a

patkányészlelésre

vonatkozó

bejelentésüket

elsősorban a

Főpolgármesteri

Hivatal által

kifejezetten

erre a célra

létrehozott

online bejelentő

felületen

tegyék meg

ide kattintva

Honlap

ide kattintva

vagy telefonon:

36 1 327-1448

vagy a

36 1 327-1572

számokon.

(Fővárosi

Önkormányzat)

Kérjük, hogy

amennyiben
Önnek módja
van rá,
válassza
az online

bejelentést,
ezzel is
segítve a
gyorsabb

információ-
kezelést,
illetve az
észlelés
helyére
vonatkozó
adatok
térképi
megjelenítését.

Köszönjük az
együttműködést!
RNBH
Konzorcium”

közterületen

elpusztult

állat

Dr. Osvárt
András
30/242-0815
1/226-8919

e-mail:

ide kattintva

Üzemi

létesítmények,

irodaépületek,

valamennyi

előzetes,

környezeti

hatásvizsgálat

köteles

vagy egységes

környezet-

használati

engedély-

köteles

tevékenység

e-mail:

ide kattintva

szúnyog-
gyérítés
BM
Országos
Katasztrófa-
védelmi
Főigazgatóság

Szúnyoggyérítés

ide kattintva

Szúnyoggyérítés

ide kattintva

magánterületi

parlagfű

Polgármesteri
Hivatal
Környeze-
védelmi
Osztály

e-mail:

ide kattintva

e-mail:

ide kattintva

vad
észlelése
(róka,
vaddisznó)
Somogyi Zoltán 30/749-2798
vadőr
tűz-
gyújtási
tilalom
Katasztrófa
védelem

Tűzgyújtási

tilalom

ide kattintva

Tűzgyújtási

tilalom

ide kattintva