Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 7. péntek, Amália

Testületi határozatok - 2022. 06. 23.

Testületi határozatok - 2022. 06. 23.

Határozat száma Határozat témája
142/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
143/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Napirendi vita
144/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Napirend

145/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat

Iskolaigazgatók megbízása
146/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Önkormányzati fenntartásban lévő óvodák Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Házirendje módosításának fenntartói tájékoztatásra és egyetértésre való felterjesztése

147/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat

Alapító Okiratok módosítása - Újbuda GAMESZ

148/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat

Alapító Okiratok módosítása - Újbudai Szociális Szogálat
149/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Előzetes kötelezettségvállalás az Újbuda GAMESZ-hez tartozó intézmények gázbeszerzésének pályázati kiírásához

150/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat

Az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók informatikai eszközbeszerzését szogáló pályázat kiírása
151/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat "Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázattal kapcsolatos döntés korrigálása finanszírozási módosulás tekintetében
152/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának módosítása
153/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Önkormányzat törzskönyvi kivonata adatainak felülvizsgálata, kormányzati funkciók kiegészítése

154/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat

A Park Management Kft.-vel kötött településrendezési szerződés módosítása
155/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Sasadi úti gyalogátkelőhelyek létesítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció átadása a Budapest Közút Zrt. részére

156/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat

Budapest XI. kerület, (4082/6) és (4082/2) hrsz.-ú közterületeken megvalósított vagyonelemek térítésmentes átvétele a GTC Universem Projekt Kft.-től
157/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Tulajdonosi hozzájárulás az MVM Mobiliti Kft. által létesítendő elektromos töltőoszlop kialakításához és új csatlakozási pont kiépítéséhez
158/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az "Újbuda" név és a városrészek nevének felvételéről és használatáról szóló rendelet módosítása - módosító javaslat
159/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat "Családbarát Vállalkozás Újbuda" és "Felelős Vállalkozás Újbuda" elismerő címekkel kapcsolatos testületi határozatok módosítása
160/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Javaslat művészeti ösztöndíjak adományozására
161/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Alpolgármester megválasztása, illetményének, költségtérítésének megállapítása, eskütétel
162/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Alpolgármester megválasztása, illetményének, költségtérítésének megállapítása, eskütétel
163/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Alpolgármester megválasztása, illetményének, költségtérítésének megállapítása, eskütétel
164/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Bizottsági és felügyelőbizottsági tagcserék

165/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat

Polgármester 2022. évi szabadságának módosított ütemezése
166/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Javaslat a Polgármester 2022. I. féléves céljutalmára - ügyrendi indítvány
167/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Javaslat a Polgármester 2022. I. féléves céljutalmára - ügyrendi indítvány
168/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Javaslat a Polgármester 2022. I. féléves céljutalmára

169/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat

Javaslat a Képviselő-testület 2022. II. félévi üléstervére
170/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Közmeghallgatás összehívása
171/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
172/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
173/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Szociális ügyek elbírálása
174/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Virágárusítás közterület-használata ügyében fellebbezés elbírálása
175/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Vendéglátóipari terasz közterület-használata ügyében fellebbezés elbírálása
176/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat Javaslat "Újbuda kiváló közszolgálatáért" elismerő cím adományozására
177/2022. (VI. 23.) XI. ÖK határozat KözPont Kft. ügyvezetői tisztségére irányuló pályázattal kapcsolatos döntések
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×