Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 1. péntek, Albin

Újbuda Önkormányzata pályázata 2007 évre összességében 50 millió Ft-os keretösszegben

A pályázat leadási helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály

Beadási határidő: 2007-05-02

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kiírja 2007. évre pályázatait összességében 50 millió Ft-os keretösszegben az alábbi témakörökben:

1. oktatás/informatika

2. kultúra

3. sport/ifjúság

4. egészségügy/szociális terület

5. fejlesztések/felújítások

A fenti öt témakörön belül pályázati célok kerülnek meghatározásra az alábbiak szerint:

1. oktatás/informatika

- kerületi közoktatási intézmények rendezvényeinek, jubileumi ünnepségeinek rendezése,

- tantárgyi szoftverek beszerzése (nem informatikai tantárgyhoz),

- a Kodály évforduló alkalmából, a Kodály módszerről szóló konferenciák, rendezvények szervezése,

- testvérintézményi kapcsolatok, szabadidős tevékenységek támogatása,

- olvasó- , anyanyelvi- , nyelvi- táborok szervezése.

2. kultúra

- közművelődési és kulturális programok, hagyományainkat ápoló rendezvények, az „Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év 2007." kapcsán szervezett kulturális programok szervezése,

- évfordulók megünneplése,

- művészeti alkotások létrehozása,

- alkotó-, kézműves-, irodalmi-, tánc-, zenei- , színjátszó- táborok szervezése,

- kerületi közoktatási intézmények 2007. évi szünidőkre szervezett programjainak támogatása,

- kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetése.

3. sport/ifjúság

- kerületi polgárok számára szervezet sportrendezvények, sportesemények támogatása, kiemelten tömegsport rendezvények szervezése,

- sport- és ifjúsági táborok szervezése,

- ifjúsági közösségi programok, különösen filmklub, közéleti előadás, drogprevenciós program, kreatív ifjúsági kezdeményezés támogatása,

- ifjúsági klubok rendezvényeinek támogatása,

- nem kiemelt sportegyesületek támogatása.

4. egészségügy/szociális terület

- civil szervezetek egészségügyi tevékenységének támogatása,

- pályázatot nyújthat be egy praxis az egészségügyi alapellátás praxisainak eszköz és műszer beszerzésére, pályázati feltétel: 20%-os önerő (max. 300.000,- Ft-ra lehet pályázni),

- pályázatot nyújthat be összefogva több praxis az egészségügyi alapellátás praxisainak eszköz és műszer beszerzése, pályázati feltétel: 15%-os önerő (praxisonként max. 300.000,- Ft-ra lehet pályázni),

- pályázatot nyújthat be egy praxis az egészségügyi alapellátás praxisainak új, eddig nem használt eszköz és műszer beszerzése, pályázati feltétel: 10 %-os önerő (max. 300.000,- Ft-ra lehet pályázni),

- egészséges életmód és mentálhigiéniás programok támogatása,

- civil szervezetek szociális tevékenységéhez kapcsolódó eszközvásárlásainak támogatása,

- szociális alapú rászorultság elvű támogatás fogyatékkal élő személyek gyógyászati segédeszköz vásárlására, valamint hallókészülékekre és halláspótló berendezésekre (ezen pont esetében egyedi pályázati adatlapot kell kitölteni lsd. 1. sz. melléklet).

Ennél a pályázati célnál a pályázat érvényességi feltétele, hogy az igazolásokkal alátámasztott havi nettó jövedelem egy főre jutó összege ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, 54.260,- Ft-ot!

A pályázati felhívás további általános feltételei erre a témakörre nem vonatkoznak!

5. fejlesztések/felújítások

- egyházi- és civil szervezetek saját tulajdonukban lévő ingatlanuk és nagy értékű ingóságaik fejlesztésére, felújítására.

Pályázhatnak:

- a kerületben működő civil és egyházi szervezetek,

- oktatási-nevelési intézmények,

- közművelődési intézmények,

- szociális intézmények,

- egészségügyi intézmények,

- a XI. kerülethez kötődő (lakcím, telephely, megvalósítás helyszíne) magánszemélyek, cégek.

Nem pályázhatnak:

- az Önkormányzat saját közművelődési intézményei a kultúra témakörben önállóan nem adhatják be pályázatukat, azonban az adott intézményben működő civil szervezetekkel közösen pályázhatnak egy-egy programra,

- az adott témakörre, akik abban a témakörben az Önkormányzattal ellátási szerződéssel/közművelődési megállapodással stb. rendelkeznek,

- táboroztatási célra az Önkormányzat saját közoktatási intézményei.

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik (lsd. 2. sz. melléklet), melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célokat, ezek költségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen egyéb anyagi forrásokkal rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki önrészt vállal (kivéve ahol egyébként is feltételként szerepel az önrész vállalása). A támogatási összeg magánszemélyek esetén adóköteles (kivéve a szociális alapú rászorultság elvű támogatás fogyatékkal élő személyek gyógyászati segédeszköz vásárlására, valamint hallókészülékekre és halláspótló berendezésekre)!

(A pályázati adatlaphoz csatolni kell civil szervezetek esetén a bejegyzésről szóló bírósági végzést, cégek esetén a cégbírósági bejegyzést, intézmények esetén az alapító okirat másolatát.)

Az Önkormányzat Támogatási Szabályzata alapján, a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándék utalványok juttatása, stb.). Ez alól egyedi esetekben a megállapodásban el lehet térni a kiadási cél és összeg pontos megjelölésével.

A pályázati adatlapok beszerezhetőek: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Bp., Zsombolyai út 5. I. em. 111.)

Információ: +361 372-3478

A pályázati adatlapok letölthetőek továbbá a old.ujbuda.hu internetes oldalról.

Figyelem!!

A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban kérjük leadni. Az Önkormányzat a támogatási összeg felhasználását ellenőrzi.

A pályázat leadási helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. I. em. 111.)

A pályázat leadási ideje: 2007. május 2. 16 óra

Az elbírálásra 30 napon belül sor kerül, ezt követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat.

A borítékra kérjük írják rá, melyik témakörre pályáznak! (pl. 1. oktatás/informatika)

Az gyógyászati segédeszközre vonatkozó adatlap itt, illetve a pályázati adatlap pedig itt tölthető le!


Molnár Gyula

polgármester

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelni tudó személyek vagy szervezetek.