Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

Előterjesztések és meghívó (2011.04.21.)

Előterjesztések és meghívó (2011.04.21.)

Tartalom 

Meghívó


NYILVÁNOS ÜLÉS

Tájékoztató a saját hatáskörben végrehajtott intézményi előirányzat-módosításokról


1. Közoktatási intézmények vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

2. Az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

3. Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

4 Költségvetést érintő döntések

4/a. A parkolási feladatok ellátására a VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött együttműködési szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

4/b. A 2011. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

4/c. A GAMESZ és az Újbuda Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

4/d. A Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

5. A térítési díj és tandíj fizetési kötelezettségről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

6. Az alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról szóló rendelet újraalkotása 
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

7. A kerületi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

8. A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

9. Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Kelenföld - Tárnok vasútvonal XI. kerületi szakaszának kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

10. Beszámoló az Újbuda Közterület-felügyelet 2010. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

11. Javaslat Újbuda Önkormányzata nevelési-oktatási koncepciójának módosítására és a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

12. Döntések a 0-3 éves korú gyermekek nappali ellátására vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

13. Kelenvölgyi Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

14. Nehéz helyzetbe került lakáshitelesek megsegítésére fordított előirányzat keret összegének megemelése
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

15. A Belső Ellenőrzés 2010. évi összefoglaló jelentése
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

16. Környezetvédelmi Alap 2010. évi felhasználása és a 2011. évi Intézkedési Terv 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

17. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kulturált közösségi használatát célzó cselekvési terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

18. Budapest XI. kerület, Csukló utca 4821/3 hrsz. és 4891 hrsz. alatti ingatlanok vagyonkezelői jogának igénylése a Honvédelmi Minisztériumtól
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

19. Sporttelepek üzemeltetésének átadása az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. részére 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

20. Üzlet nyitva tartásának korlátozása alóli felmentési kérelem elbírálása
Előterjesztő: Csernus László a Kulturális Bizottság elnöke

21. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×