Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

Megtárgyalt napirend és kiegészítő (ülésen kiosztott) anyagok (2011.05.26.)

Megtárgyalt napirend és kiegészítő (ülésen kiosztott) anyagok (2011.05.26.)

Tartalom 

Megtárgyalt napirend


NYILVÁNOS ÜLÉS

Interpelláció - Gajárszki Áron képviselő dr. Hoffmann Tamás polgármesterhez


Interpelláció - dr. Bajomi Iván képviselő dr. Hoffmann Tamás polgármesterhez 


1/a. A Kulturális Városközponttal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

2. A rászorult személyek támogatásáról szóló és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletek módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

3. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

4. Rendeletalkotás a Budapest XI. kerület, Építész utca - Karcag utca - Vegyész utca - Fegyvernek utca által határolt területre változtatási tilalom elrendeléséről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5. Újbudai Kulturális Intézet létrehozása
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

6. Újbuda Önkormányzata nevelési-oktatási koncepciójának jóváhagyása és a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

7. Újbuda Önkormányzata 2010. évi szociális és gyermekvédelmi évkönyve
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

8. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési tanulmányának és intézkedési tervének elfogadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

9. Javaslat művészeti ösztöndíjak adományozására
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

11. Újbuda Önkormányzata és Újbuda Torna Club közötti együttműködés megszüntetése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

12. Hallgatói ötletpályázat kiírása a Feneketlen-tó parkjának - kiemelten a Parkszínpad - hasznosítására
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok

14. A Zsombolyai Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

15. Gazdasági társaságok könyvvizsgálói megbízási szerződéseinek megszüntetése
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

16. Út XI. Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője munkabérének megemelése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

17/a. Tájékoztató a VICUS XI. Közalapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

17/b. Tájékoztató a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

LEGFRISSEBB
×