Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

Megtárgyalt napirend és kiegészítő (ülésen kiosztott) anyagok (2011.09.22.)

Megtárgyalt napirend és kiegészítő (ülésen kiosztott) anyagok (2011.09.22.)

Tartalom 

Megtárgyalt napirend


NYILVÁNOS ÜLÉS

Interpelláció - Kerékgyártó Krisztina képviselő dr. Hoffmann Tamás polgármesterhez

Interpelláció - Budai Miklós képviselő dr. Hoffmann Tamás polgármesterhez


2. Az Újbudai Kulturális Intézet intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

3. A 2011. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

4. Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

6. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás polgármester

7. Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

8. Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI., Andor u. - Borszéki u. - Than K. u. által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

12. Képviselő-testületi határozatok határidejének módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

12/a 104/2011. (III. 17.) XI.ÖK határozat határidejének módosítása

12/c 258/2011. (VI. 23.) XI.ÖK határozat határidejének módosítása

13/a. A Centrum Parkoló Kft.-vel történő elszámolás határidejének módosítása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás polgármester

13/b. Parkolási együttműködési megállapodás módosítása a VIII. kerületi Önkormányzattal és hatósági igazgatási társulás létrehozása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás polgármester

15. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása az Önkormányzat ellen
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

16. Bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítésével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

17. Döntés a VICUS XI. Közalapítvány részére nyújtott támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

18. A Q-AGEING projekt folytatása - részvétel a CENTRAL Program pályázatában
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

19. Big Band Around Europe c. program támogatása
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

20. Köztéri alkotások felújítása, elhelyezése költségvetési céltartalék sor terhére
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

21. Gyógyír XI Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

22. A KÖR 2004 Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

23. A Kamaraerdő Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött szindikátusi szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

24. Budapest XI., Fraknó u. 13-15. sz. alatti 3422/1. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása érdekében az MNV Zrt. részére kérelem benyújtása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

25. Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése
Előterjesztő: Endrődi József és Sass Szilárd képviselők

26. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2012. évi fordulójához
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

27. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának átvétele Budafok - Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatától 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

28. A Zsombolyai Kft. Alapító Okira­tá­nak módosítása, valamint a Kultu­rá­lis Városközpont EU-s pályázat egyes feladatainak átadása a Kft. részére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

29. Helyiség értékesítése
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás polgármester

LEGFRISSEBB
×