Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 11. kedd, Ferenc

Előterjesztések és meghívó (2011.05.26.)

Előterjesztések és meghívó (2011.05.26.)

Tartalom 

Meghívó


NYILVÁNOS ÜLÉS1/a. A Kulturális Városközponttal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

2. A rászorult személyek támogatásáról szóló és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletek módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

3. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

4. Rendeletalkotás a Budapest XI. kerület, Építész utca - Karcag utca - Vegyész utca - Fegyvernek utca által határolt területre változtatási tilalom elrendeléséről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5. Újbudai Kulturális Intézet létrehozása
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

6. Újbuda Önkormányzata nevelési-oktatási koncepciójának jóváhagyása és a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

7. Újbuda Önkormányzata 2010. évi szociális és gyermekvédelmi évkönyve
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

8. A Polgármesteri Hivatal szervezet-fejlesztési tanulmányának és intézkedési tervének elfogadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

9. Javaslat művészeti ösztöndíjak adományozására
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

10. Alapítványok támogatása
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

11. Újbuda Önkormányzata és Újbuda Torna Club közötti együttműködés megszüntetése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

12. Hallgatói ötletpályázat kiírása a Feneketlen-tó parkjának - kiemelten a Parkszínpad - hasznosítására
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok

13. BME Két Tanítási Nyelvű Gimnázium bérleti jogviszonyának hosszabbítása a Budapest XI., Egry J. u. 3-11. szám alatti ingatlan tárgyában
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

14. A Zsombolyai Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

15. Gazdasági társaságok könyvvizsgálói megbízásainak visszavonása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

16. Út XI. Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője munkabérének megemelése
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

17/a. Tájékoztató a VICUS XI. Közalapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

17/b. Tájékoztató a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

18. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

LEGFRISSEBB
×