Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 11. kedd, Ferenc

Előterjesztések és meghívó (2008.07.03.)

Előterjesztések és meghívó (2008.07.03.)

Tartalom 

Meghívó

NYILVÁNOS ÜLÉS
  
Interpellációra válasz (Molnár Gyula polgármester dr. Surányi Ilona képviselőnek)

1/a. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

1/b. Személyi kérdések (bizottsági, felügyelő bizottsági, kuratóriumi tagságok)
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

2. A 3,5 tonna és a 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulásról és az útfenntartási hozzájárulási díjról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea

Előterjesztés
Rendelettervezet
Határozati javaslat
Bizottsági határozatok

3. A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet újraalkotása, döntés törvényességi észrevételről
Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Rendelettervezet
Függelék
Törvényességi észrevétel

4. Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Rendelettervezet

5. Szabad pénzmaradvány felhasználására vonatkozó döntések
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Mellékletek:

6. A 124/2008./XI.ÖK/III.20./ határozat határidejének módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Kéviselő-testületi határozat

7. 45/2006./XI.ÖK/I.19./ számú határozat módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Mellékletek:

Bizottsági határozat

8. Az Újbuda Gyöngye Létesítmény Beruházó Kft.-ben lévő önkormányzati üzletrész pályázati értékesítésének eredménye
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Mellékletek:

Bizottsági határozat

9. Egyházi ingatlan bérbeadása kapcsán közérdekű kötelezettség vállalása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Mellékletek:

10. A Belső Ellenőrzés 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

Előterjesztés
Határozati javaslat
Jelentés
Bizottsági határozat

11. Javaslat a Képviselő-testület 2008. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Ülésterv

12. Javaslat a Polgármester 2008. I. félévi céljutalmára
Előterjesztő: Szabó Ferenc a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke

Előterjesztés
Határozati javaslat

13. Névtelen közterületek elnevezése, utcanév változtatások
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

Előterjesztés
Határozati javaslatok
Utcanévjavaslatok
Bizottsági határozatok

14. Alapítványok támogatása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós az Egészségügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés
Határozati javaslatok
Bizottsági határozatok

15. A Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium igazgatói pályázatának kiírása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Levél Oktatási Közlönynek

16. Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ módszertani feladatellátása
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Kéviselő-testületi határozat
Bizottsági határozat

17. Szavazatszámláló bizottsági tagok megbízásának visszavonása
Előterjesztő: Kristóf József képviselő

Előterjesztés
Határozati javaslat
Választási Bizottság levele
SZSZB határozat

18. Budapest XI., Október huszonharmadika utca - Fehérvári út - Bercsényi utca - Váli utca által határolt terület (Skála tömb) fejlesztéséhez kapcsolódó Településrendezési Szerződés szövegének módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Mellékletek:

Fővárosi Önkormányzat levele-2008-06-06
Fővárosi Önkormányzat levele-2008-06-18
Mellékletek:

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×