Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

Előterjesztések és meghívó (2007.06.21.)

Előterjesztések és meghívó (2007.06.21.)

Tartalom 

Meghívó


NYILVÁNOS ÜLÉS
  
Tájékoztató a saját hatáskörben végrehajtott intézményi előirányzat-módosításokról


Tábla


2 Költségvetést érintő ügyek

3. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

4. Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

  • 4/a Budapest XI. kerület, Fehérvári út - Zsombor u. - Albert u. - Csurgói út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás
  • 4/b Budapest XI. kerület, Fehérvári út - Prielle K. u. - Sopron u. - Hauszmann A. u. által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

5. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

6. A közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

7. Javaslat a Képviselő-testület 2007. II. félévi üléstervére

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

8. Alapítványok támogatása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

9. Döntés a felnőtt háziorvosi ellátás körzeteinek a lakosságszám szerinti arányosítására, továbbá új felnőtt háziorvosi praxisok kialakítására irányuló önkormányzati szándékról

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

10. Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal fennálló együttműködési megállapodás kiegészítése

Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

11. Szándéknyilatkozat elfogadása közterület-felügyelet kerületi működésének fejlesztéséről

Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

12. Javaslat a Polgármester 2007. I. félévi céljutalmára

Előterjesztő: Krausz Csaba a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke

13. Gyógyír XI Kht.-t érintő döntések

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

14. Közalapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak díjazása

Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

15 Alapító Okiratok módosítása

  • 15/a. Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

16. A Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola felújítási pályázatával kapcsolatos szándéknyilatkozat

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

17. Bérleti jogviszony módosítása (MAC Kft. - Hosszúréti Kft.)

Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester

18. Ideiglenes bizottság létrehozása ingatlanok hasznosításának vizsgálata ügyében

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

19. Újbuda infokommunikációs hálózatának továbbfejlesztése és komplex e-közigazgatási projektjének megvalósítása

Előterjesztő: dr. Kupper András informatikai tanácsnok

20. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×