Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 31. péntek, Árpád

Statisztikai adatszolgáltatás - Közérdekű adatok

            

Kötelező közérdekű statisztikai adatszolgáltatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere - Jegyzője 13/2020. (VI.15.) utasítása a közérdekű adatoknak és a közérdekből nyilvános adatoknak az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjének szabályairól, valamint az egyéb közzétételi módokról


Évek
Személyes adatok kezelésével és
közérdekű adatok megismerésével
kapcsolatos kérelmek száma
(db)
2015. 35
2016. 26
2017. 24
2018. 42
2019. 48
2020. 71
2021. 41
2022. 34
2023. 10


Utolsó módosítás: 2023.03.16.


Közérdekű adatigénylések 2023.

Sorszám Közérdekű adatigénylés tárgya Válasz letöltése
1. Az önkormányzat illemhelyeiről feltett kérdések köre (száma, helye nyitvatartása stb.) válasz
2. A Polgármesteri Kabinet munkatársaira, valamint a tanácsadók alkalmazására vonatkozó kérdések köre válasz
3. A "Déli Körvasút" nevű projekt és a Hamzsabégi sétány területén történő fakivágásokkal kapcsolatos kérdések köre válasz4.Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által megkötött 100 millió Ft-nál magasabb összegű szerződések köre 2019. októbertől

válasz

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

5. Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai részére járó illetmények köre válasz
6. Az Újbuda Újság éves bekerülési költsége, és egyéb médiával kapcsolatos kérdések köre válasz
7. A Képviselő-testület bizottságaiban helyet foglaló tagok szakmai önéletrajza válasz
8. Az Újbuda Újság főszerkesztőjének pályázati elbírálása, munkaköri leírása és a szakmai önéletrajza válasz
9. Az önkormányzati egyéni választókörzetekben a szavazásra jogosultak létszáma válasz


10.


A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslatai

válasz

1. sz. melléklet

3. sz. melléklet

11. A XI. kerületi újság, az Újbuda Újság 2022. évi nyomdai költsége, valamint a Média 11 Kft. munkatársainak a száma, és bruttó bére

válasz

12. Tájékoztatás kérés a kerületben költségelven kiadott bérlakásokról, valamint a bérlakások négyzetméter díjáról. További kérdés a bérlakások bérleti díjának a felülvizsgálatának gyakoriságáról

válasz

13. Tájékoztatás kérése arról, hogy 2023-ban mely területeken végeznek útburkolati jel festést

válasz

14. Tájékoztatás kérés az Önkormányzat 2023. évi költségvetése alapján az alábbi előirányzatokról: Központ Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatási tétel összege, a közösségi fejlesztés összege, valamint a partnervárosi feladatok dologi kiadásainak összege és a Média 11 Kft. szolgáltatásának összegeválasz

15. Tájékoztatás kérés az önkormányzat sajtószolgálatára vonatkozóan: 2022. évben mekkora létszámmal működött, a munkatársak részére mekkora összeg került kifizetésre, valamint a költségvetésben mekkora összegek kerültek betervezésre, valamint a munkatársak milyen feladatokat látnak elválasz
Közérdekű adatigénylések 2022.

Sorszám Közérdekű adatigénylés tárgya Válasz letöltése
1. 2019. november óta a pályázati, valamint a pályázaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos kérdések köre válasz
2. UNI-CITY Kft-vel kapcsolatos kérdés válasz
3. A XI. kerületben az üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint az üzleti célra bérbeadott nem lakás céljára szolgáló helyiségek listája válasz
4. Dr. Komáromi Zoltán Pál, valamint dr. Kökény Mihály jogviszonyával kapcsolatos kérdések köre válasz


5.


Budapest XI. kerületben található szemetesek helye
válasz
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

6. Kerületi labdarugó csapat finanszírozásával kapcsolatos kérdések köre válasz
7. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakásingatlanok adatai, valamint a Budapesten kívüli önkormányzati lakásingatlanok paraméterei válasz
melléklet
8. Újbuda fejlődik és gondoskodik" című kiadvánnyal kapcsolatos kérdések köre válasz
9. Az UNI-CITY Kft. ipari tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos kérdés válasz
10. Magyar Target Pulzus Média Kutató Kft. Közvéleménykutatásával kapcsolatos szerződés és a Kft. által elkészített anyag megküldése válasz
melléklet
11. 2019. október óta a helyi és a regionális, valamint az országos sajtótermékekben fizetett hirdetésekre vonatkozó adatok köre válasz
12. 2019. október óta hányszor, mennyi ideig és mennyiért hirdetett a hivatal és az önkormányzat a Facebookon és a Youtubon vagy más közösségi oldalon válasz
13. 2019-es önkormányzati választást követően, milyen jótékonysági/humanitárius célra mekkora összegeket ajánlottak fel válasz
14. Az önkormányzat gazdasági társaságainak vezető tisztségviselő(i) bére, és egyéb juttatásai válasz

15. 2020. január 01. és 2022. január 01. között az önkormányzatnál az alpolgármesterek számára az alapfizetésükön és a költségtérítésükön kívül történt e kifizetés. (adatok) válasz
16. Az önkormányzat zöldfelület-fenntartási feladatai válasz
17. A kerületben hány 75 évesnél idősebb lakos részesül az időskorúak gyógyszertámogatásában

válasz

18.
2017. január 01. és 2021. december 31. közötti időszakban a jóváhagyott reklámcélú közterülethasználat kategóriánként

válasz

19.
Újbuda Önkormányzata által a kialakításra szánt Bartók negyed városrészének vendéglátó egységeiről adatok kérése

válasz

20. Civil szervezetek és non-profit kft. részére nyújtott támogatás 2021-ben és 2022. 09. 22-ig

válasz 

21. Támogatások adatai, amit az Önkormányzat nyújtott egyéni vállalkozók, gazdasági társaság és civil szervezet stb számára

válasz
1. sz. melléklet

22. Ügyvédi irodák, ügyvédekkel kötött szerződések köre 2021. 01.01-től 2022. 09. 22-ig

válasz

23. 2020-ban és 2021-ben a lakossági hozzájárulás száma első autó és második autó esetében. Továbbá erre az időszakra a bevételek köre

válasz

24. A koronavírus járvány idejét követően, hány kilakoltatási eljárás indult meg a kerületben

válasz

25. 2011-ben és 2012-ben személygépjárművekre kiadott várakozási hozzájárulások köre, és a bevétel 2011-ben

válasz 

26. A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak illetménye 2019, 2020, 2021 és 2022-ben

válasz 

27. Megbízási szerződések köre, valamint a polgármester mennyi döntést hozott saját hatáskörben a különleges jogrend időszakában

válasz 
melléklet28.


A hivatal és az önkormányzat intézményeinek 2021. évi és 2022. évi gáz, illetve villany fogyasztási adatainak megkérése

válasz
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

29. A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság hány alkalommal ülésezett 2019, 2020, 2021 és 2022. évben, valamint a jegyzőkönyvek köre

válasz

30. 2019-2022. évek közötti időszakra vonatkozóan az önkormányzat SZMSZ-ei teljes szövegének megkérése

válasz Közérdekű adatigénylések 2021.

Sorszám

Közérdekű adatigénylés tárgya

Válasz letöltése
1.
Integritási tanácsadással kapcsolatos szerződés, megállapodás köre
válasz
2. 
Értékbecslői szakvélemény a Budapest XI. Albertfalvai Kispiacról
válasz3.

Egymillió forintot elérő, de a Kbt.-ben meghatározott nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások, beszerzési szabályzatok
válasz
beszerzési szabályzat 1.
beszerzési szabályzat 2.

4.
Kerületi háziorvosokhoz megérkezett COVID-19 oltóanyaggal kapcsolatos kérdés
válasz
5.
Költségvetési gazdálkodás a COVID-19 időszakában
válasz
6.
Az önkormányzat és az ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, jogsegélyszolgálat, jogtanácsos között megkötött szerződések
válasz
7.
Vicus Közalapítványba történő befizetések
válasz
8.
A dr. Czeglédy és Társa Ügyvédi Irodával megkötött szerződések alapján a mai napig mekkora összegű megbízási díj került kifizetésre
válasz
9.
Újbuda közterein megjelent önkormányzati plakát tartalmával kapcsolatos adatigénylés
válasz
10.
Plakátkampány paraméterei
válasz
11. A koronavírus járvány kezelésével kapcsolatos és egyéb jutalmazások köre válasz
12. A 2019. évi önkormányzati választásokat követően alkalmazott tanácsadók köréről adatszolgáltatás válasz
13. A 2019. évi önkormányzati választásokat követően a kiküldetések köréről adatszolgáltatás válasz
14. Ulászló utcai telekértékesítés válasz
15. A Bikás parknál álló " könyves szekér" legutolsó közterülethasználati engedély kiadása válasz
16. Móricz Zsigmond körtér "Gomba" épületében 2014-ben megnyitott BKK Ügyfélközponttal kapcsolatos bérleti szerződések válasz

17.
2019. október 13. napjától a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál a közbeszerzési értékhatár alatti szerződések köre válasz
táblázat
18. 2019. október 13. napjától a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalnál a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok
válasz
táblázat
19. Rendelkezik e a kerület saját, a gyermekek online biztonságát elősegítő programmal válasz
20. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kérdések köre válasz
Lakáskoncepció
21. Elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos kérdések válasz

22.
2019. október 13. napjától a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok válasz
táblázat
23. 2019. évtől napjainkig, mekkora összeggel részesítette támogatásban a civil szervezeteket és a nonprofit Kft-ket az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a polgármester és az alpolgármesterek

válasz
melléklet

24. Az UNI-CITY Betongyártó és Kereskedelmi Kft.-vel kapcsolatos kérdések köre

válasz

25. Mecénás Pályakezdő Ösztöndíj győztes pályázatának az anyag megkérése

válasz
melléklet 1

melléklet 2

26. A Bikás Park kutyafuttajónak kerítésén található plakátkihelyezéssel kapcsolatos kérdéskör válasz
27. Budapest XI. kerület Bicskei utca 4-8. cím alatti ingatlan védettségi adatai válasz
Örökségvédelmi adatlap

28.

2019. november 01-től 2021. augusztus 01- ig terjedő időszakra az Újbuda Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal szerződéseiről adatok kérése
válasz
Hivatal szerződései

Önkormányzat szerződései
29. Mekkora összegű forrás átcsoportosításra került sor és mekkora állami támogatásban részesült a XI. kerületi önkormányzat válasz
30. A XI. kerületi Mérnök utcai Általános Iskolával kapcsolatos megkeresés válasz
melléklet
31. A közérdekű adatigénylés rendjével, a környezeti információkhoz való hozzáférés rendjével, a szervezet által 2020. évben megkötött szerződéseivel, valamint az önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások szerződéseivel kapcsolatos kérdések

válasz
32. Budapest XI. kerület 23813/1 hrsz. számú ingatlanra vonatkozó telepengedély ügye válasz
melléklet
33. Újbuda Mecénás pályakezdő alkotói ösztöndíj pályázat egyik nyertesével kapcsolatos dokumentumok válasz
melléklet
34. Publimont Kft. Szerződésével kapcsolatos kérdések és anyagok köre válasz

35.

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata bérlakásállományával kapcsolatos kérdések köre
válasz
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

36. Újbudai Polgármesteri Hivatal munkatársait érintő gazdálkodási adatok köre válasz
melléklet
37. Újbudai Polgármesteri Hivatal adóügyekkel kapcsolatos tájékoztatás kérés válasz