Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 25. kedd, Pál

Testületi határozatok – 2020. 06. 25.

Rendeletek   |   2021, augusztus 6 - 17:25
Nyomtatóbarát változatSend by email

Testületi határozatok – 2020. 06. 25.

Határozat száma Határozat témája
42/2020. (VI. 25.) Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
43/2020. (VI. 25.) Napirendi pontok levételének elutasítása
44/2020. (VI. 25.) Sürgősségi napirendi pontok és gyorsított eljárásban történő tárgyalás elfogadása
45/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
46/2020. (VI. 25.) Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről című napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslat elfogadása
47/2020. (VI. 25.)

A veszélyhelyzet alatt a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben meghozott polgármesteri döntésekkel egyetértés

48/2020. (VI. 25.) Önkormányzati működés jövőbeni nyilvánosságának és átláthatóságának biztosítása, valamint folyamatos erősítése érdekében rendeletek és utasítások felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás elfogadása
49/2020. (VI. 25.) Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete című napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslat elutasítása
50/2020. (VI. 25.) Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek a 2019. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló nyilatkozatainak elfogadása
51/2020. (VI. 25.) 2020. évi költségvetési rendelet módosítása című napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslat elutasítása
52/2020. (VI. 25.) 2020. évi költségvetési rendelet módosítása című napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslat elutasítása
53/2020. (VI. 25.) A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása című napirendi pont elnapolása

54/2020. (VI. 25.)

Közbeszerzési eljárásokban hozott polgármesteri döntések tudomásul vétele

55/2020. (VI. 25.)

Budapest XI. kerület, Pázmány Péter sétány – (4107/53) hrsz.-ú közterület – Irinyi József utca – Bogdánfy utca – Neumann János utca által határolt terület vonatkozásában településrendezési szerződés megkötése

56/2020. (VI. 25.)

Környezetvédelmi Program 2019. évi Intézkedési Terv beszámolójának elfogadása
57/2020. (VI. 25.)

Budapest XI. kerület, Brassó úti honvédelmi akadálypálya hosszú távú közterület-használatára vonatkozó döntés módosítása

58/2020. (VI. 25.) E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel megkötött Együttműködési megállapodás módosítása
59/2020. (VI. 25.) Előzetes kötelezettségvállalás elfogadása parkolásüzemeltetési feladatok ellátásához
60/2020. (VI. 25.) Budapest XI., Rózsabarack utca 1778/3 hrsz.-ú közterület térítésmentes tulajdonba vétele

61/2020. (VI. 25.)

Újbudai Bölcsődei Intézmények módosító, valamint egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

62/2020. (VI. 25.)

Újbudai Szociális Szolgálat módosító, valamint egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

63/2020. (VI. 25.)

Együttműködési megállapodás megkötése az „Alapítvány a Vadaskert Iskoláért" alapítvánnyal fejlesztésben részesülő XI. kerületi gyermekek ellátására
64/2020. (VI. 25.) Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
65/2020. (VI. 25.) Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezető jogviszonyának megszüntetése
66/2020. (VI. 25.) Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyére pályázat kiírása
67/2020. (VI. 25.) Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására megbízás a vezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredményes lezárásáig
68/2020. (VI. 25.) A Családbarát és Felelős Vállalkozás Újbuda elismerő címekről szóló határozatok módosítása című napirendi ponttal kapcsolatos ügyrendi javaslat elutasítása

69/2020. (VI. 25.)

Családbarát Vállalkozás Újbuda és Felelős Vállalkozás Újbuda elismerő címekről szóló határozatok módosításának elfogadása
70/2020. (VI. 25.) Művészeti ösztöndíjak adományozása
71/2020. (VI. 25.) Kontur András: Szent Charbel c. mellszobrának felállításához tulajdonosi hozzájárulás
72/2020. (VI. 25.) Névtelen közterületek elnevezése, közterületek nevének módosítása című napirendi ponttal kapcsolatos ügyrendi javaslat elfogadása
73/2020. (VI. 25.) 4982/2 helyrajzi számú névtelen közterületet Molnár C. Pál lejtőre történő elnevezése
74/2020. (VI. 25.) Névtelen közterületek elnevezése, közterületek nevének módosítása című napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslat elutasítása
75/2020. (VI. 25.) Névtelen közterületek elnevezése, közterületek nevének módosítása című napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslat elutasítása
76/2020. (VI. 25.) Névtelen közterületek elnevezése, közterületek nevének módosítása című napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslat elutasítása
77/2020. (VI. 25.) 3261/3 helyrajzi számú névtelen közterületet Nelson Mandela parkra történő elnevezésének elutasítása
78/2020. (VI. 25.) 511/2004./XI.ÖK/XII.15./ határozat 2020. évre vonatkozó módosításának elfogadása
79/2020. (VI. 25.) Tiltakozás a Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen című napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslat elutasítása
80/2020. (VI. 25.) Tiltakozás a Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen
81/2020. (VI. 25.) Tanácsnokok 2020. II. negyedévi beszámolójának elhalasztása

82/2020. (VI. 25.)

Képviselő-testület 2020. II. félévi üléstervének jóváhagyása
83/2020. (VI. 25.) Környezet- és Klímavédelmi Bizottságban tagcsere
84/2020. (VI. 25.) XI. kerületben Trianon emlékpark létrehozása
85/2020. (VI. 25.) Nemzeti összetartozásról való megemlékezéssel kapcsolatos javaslat elutasítása
86/2020. (VI. 25.) „LIFE Természet és Biodiverzitás 2020” című program pályázatban részvétel - „Vad Budapest - projektelőkészítés” munkacímű pályázat
87/2020. (VI. 25.) Budapest XI. kerület, Rahó utca útfelújítási pályázaton részvétel, önkormányzati önrész biztosítása
88/2020. (VI. 25.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató tudomásul vétele
89/2020. (VI. 25.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámoló elfogadása
90/2020. (VI. 25.) Szociális ügy elbírálása
LEGFRISSEBB
×