Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

Előterjesztések és meghívó (2010.05.20.)

Előterjesztések és meghívó (2010.05.20.)

Tartalom 

Meghívó


NYILVÁNOS ÜLÉS

Nyilvános ülés -

2. Az Albertfalvi Közösségi Ház igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

3. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 2010. április 15-ig
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

4/a. Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

4/b. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

5. A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

6. Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

7. Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

7/a Budapest XI., Galvani út - Szerémi út - Barázda u. - Budafoki út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

7/b Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környezete I. és II. ütem kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

7/c Budapest XI. kerület, Méhész u. - Patvar u. - Putnok u. - Kővirág sor által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

7/d Budapest XI. kerület, BAH csomóponti üzemanyagtöltő állomás területének kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

7/e Budapest XI. kerület, Felsőhatár út - Kakukkhegyi erdősor - Kakukkhegyi út - Irhás árok - Gazdagréti út - Nagyida u. - Törökbálinti út - Rupphegyi út - belterületi határvonal által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó szabályozás módosítása

7/f Budapest XI. kerület, Bükköny u. - Albertfalva u. - Fehérvári út - (43015/6) hrsz.-ú közterület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

8. Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI., Budaörsi út - Bajmóci utca - Holdvilág utca által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása visszavonása
Előterjesztő: dr. Surányi Ilona képviselő 

9. Felhatalmazás a Budapest XI., Fehérvári út - Váli utca - Bercsényi u. - Október huszonharmadika utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez kapcsolódó településrendezési szerződés módosítására 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

10. A Belső Ellenőrzés 2009. évi összefoglaló jelentése 
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

11. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2009. évi felhasználásáról és döntés a Környezetvédelmi Alap szabadon felhasználható pénzeszközeiről
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

12. Újbuda 2009. évi szociális és gyermekvédelmi évkönyve
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

13. Javaslat művészeti ösztöndíjak adományozására
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

14. Felhatalmazás Újbuda Önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi programja jóváhagyására
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

15/a. Újbuda Önkormányzatának sportkoncepciója
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

15/b. Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól, a helyi testnevelési és sportfeladatok támogatásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

16. A Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban két tannyelvű oktatás bevezetése
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

17. A József Attila Gimnázium pedagógia programjának módosítása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

18. Óvodák helyi nevelési programjának módosítása

Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

19. Gazdagréti Szivárvány Óvoda vezetője magasabb vezetői megbízásának visszavonása, új vezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

20/a. Alapító okiratok módosítása
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

20/b. Az Intézményfenntartó Társulás alapdokumentumainak módosítása 
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

21. Döntés székhelybejegyzési kérelmekről
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

22. Névtelen közterületek, magánutak elnevezése, közterület átnevezése
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

23. Javaslat a Képviselő-testület 2010. II. félévi üléstervére 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

24. Javaslat a Polgármester 2010. I. félévi céljutalmára 
Előterjesztő: Szabó Ferenc a Vagyonnilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke

25. A Csonka János Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

26. Feneketlen-tavi park ingatlana átvételének kezdeményezése
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

27. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.-vel kötött használatba adási és üzemeltetési szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

28. Működési célú pénzeszközátadás a Zsombolyai Kft. részére
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

29. Döntés a Budapest XI., Rétköz u. 1918/37 hrsz.-ú ingatlan eladására kötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatban
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

30. Adásvételi szerződés felbontása 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

31. Partnervárosi kapcsolat létesítése a bulgáriai Rusze városával
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

32/a. Tájékoztató a VICUS XI. Közalapítvány 2009. évi közhasznú tevékenységéről 
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

32/b. Tájékoztató a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi közhasznú tevékenységéről 
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

33. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

34. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×